Kunstgras uitspraak: gemeente Wijchen haalt bakzeil – Aanbestedingsnieuws

Kunstgras uitspraak: gemeente Wijchen haalt bakzeil

Ja! Dat heb je nou met kunstgras. Dat afwatert niet. Dat is dan ook plastic. Gras drinkt het allemaal op. Kunstgras laat t allemaal liggen. Handig voor op je balkon, een stuk makkelijker dan er een uitspoelende zandhoop neerleggen met daarop echt gras. Voor een voetbalveld dat op een laaggelegen poldertje ligt, is het helemaal niet handig. Gras is veel handiger voor het waterbeheer. Je hebt er alleen graszaad, geduld en later ook een grasmaaim/v met grasmaaier voor nodig.

Geduld? Dat hebben we niet. We moeten alles en wel nu. Absorberend kunstgras. Bovendien is de bodem ter plaatse sterk verdicht, waardoor het water niet meer wegloopt.

In februari 2014 heeft Newae aan de gemeente offerte uitgebracht voor de uitvoeringsvoorbereiding en de begeleiding tijdens de uitvoering van de aanleg van een hybride kunstgrasveld. De gemeente heeft Newae de opdracht verstrekt voor het maken van een Programma van Eisen en een bestek, de begeleiding bij de aanbesteding, de directievoering over en het toezicht op het werk. Heijmans Wegen B.V. heeft het werk (als aannemer) uitgevoerd. Het veld is in september 2014 opgeleverd.

gras ©zaz 2017

Adviesbureau Newae uit Veghel werd naderhand aangeklaagd door de gemeente Wijchen. Newae heeft een beleidsnotitie over kunstgras opgesteld. Nu is Newae een onafhankelijk adviesbureau dat niet voor 1 grasje is te vangen. Met Newae kan je alle kanten op. Ze hebben ook verstand van de aanleg van natuurgras (dat is een ander woord voor gras) waar het merendeel van de sportvelden van gemaakt is. Newae is ook gespecialiseerd in het terug ombouwen van kunstgras terug naar gras en heeft ook uitgebreid aandacht besteed aan de Zembla reportage van fillers.

 

Newae voert aan dat

Newae maakt er met grief IV bezwaar tegen dat de rechtbank is voorbijgegaan aan de eis van 600 bespeelbare uren om vast te stellen of het hybrideveld voldoet aan de daaraan te stellen eisen en vervolgens onterecht heeft vastgesteld dat het veld niet voldoet aan de daaraan te stellen eisen. Newae voert aan dat het enkele feit dat er soms sprake is van water op het veld, niets zegt. Het gaat erom of het grasveld wel of niet voldoet aan de daaraan te stellen eisen, onder meer aan de minimale hoeveel bespeelbare uren van 600. Zolang de gemeente niet heeft aangetoond dat de norm van 600 uur niet wordt gehaald, is er geen sprake van een tekortkoming, aldus Newae. Zij stelt voorts dat voor de hand ligt dat het veld niet altijd bespeelbaar is; als het wel altijd bespeelbaar was, zou het kunnen voldoen aan een hogere ureneis, zou het een (volledig) kunstgrasveld moeten zijn en zou het aanzienlijk duurder in aanleg zijn geweest.

Gemeente Wijchen klaagt steen en been in de overwegingen in de uitspraak.

De gemeente stelt daartoe dat het veld veelvuldig onbespeelbaar is omdat er te lang en te veel (hemel)water op blijft staan, en dat is gebleken dat het veld verre van volledig aan de norm van 600 uur per jaar voldoet. Verder stelt zij dat het veld gedurende de herfst- en wintermaanden (vrijwel) onbespeelbaar is en dat de voetbalvereniging om die reden genoodzaakt is bij tijd en wijle uit te wijken naar andere velden. Newae heeft deze stelling van de gemeente gemotiveerd bestreden (zowel in de conclusie van antwoord onder nrs. 41-42 als onder grief IV in de memorie van grieven).

Er is blijkens een KIWA-rapport uit 2017 wel meer mis met de bodem. Er is sprake van een verschraalde toplaag. De bodem daaronder is ernstig verdicht. Zelfs als je er gras had gelegd, had er water in blijven staan. Sterker nog dat was waarschijnlijk de reden waarom Wijchen er kunstgras wilde. “Nooit onderhoud”.

We kunnen ons er wel wat bij voorstellen. Sportvelden zijn niet voor niets daar waar ze zijn. Dat is vaak vanwege dat de gebieden moeilijker af te wateren zijn en lager gelegen liggen. Voor het gras dat er normaliter op lag, was dat juist handig geweest. Als je er dan kunstgras op gaat leggen, nota bene nog om er makkelijk van af te zijn, dan is het vragen om ellende. Je legt je kunstgras dan in een planologische badkuip en het absorbeert niets. Je kan er dan wel absorberende blokken onder leggen, maar waar ben je dan mee bezig? Met het opnieuw uitvinden van gras?

Het Hof maakt een einde aan het geklaag van de gemeente en neemt de overwegingen van Newae over. Het is niet inzichtelijk of het door het kunstgras komt dat er wateroverlast is. Het opgeleverde kunstgras voldoet (dwz niet is vast komen te staan of het niet voldoet) aan de daaraan te stellen eisen:

Het voorgaande voert tot de slotsom dat niet is komen vast te staan dat het veld niet voldeed aan de daaraan te stellen eisen. Dit brengt mee dat ook niet kan worden aangenomen dat Newae is tekortgeschoten in de uitvoering van haar opdracht. Grief IV slaagt daarom. De overige grieven behoeven geen behandeling meer.

Zie ook:

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHARL:2020:5463

Sportvoorzieningen

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *