Maaien van gazons en ruwe terreinen 2021-2022 Eijsden-Margraten – Aanbestedingsnieuws

Maaien van gazons en ruwe terreinen 2021-2022 Eijsden-Margraten

Eijsden Margraten. Foto: ©Gemeente Eijsden Margraten

De gemeente Eijsden-Margraten, hierna te noemen opdrachtgever, gaat in 2020 het contract maaien gazons en bermen / ruwe terreinen aanbesteden. Het uit te voeren werk is gelegen binnen de gemeentelijke grenzen van de gemeente Eijsden-Margraten.  Het werk bestaan in hoofdzaak uit::
a. Maaien van gazons
b. Maaien van gazons op talud
c. Bijmaaien rondom bomen
d. Maaien van bol- en knolgewassen
e. Afsteken graskanten
f. Verwijderen blad en natuurlijk vuil
g Maaien extensief gazon
h. Maien gazons bij basisscholen
i. Maaien ruwe terreinen
j. Toepassen verkeersmaatregelen

De werkzaamheden starten in week 9 van het jaar 2021 en worden opgeleverd in week 50 van het jaar 2022.
Dit is exclusief een optie tot verlenging van maximaal twee keer één jaar. De directie neemt uiterlijk week 50 van het jaar
2022 en respectievelijk week 50 van het jaar 2023 de beslissing tot verlenging.

Het gunningscriterium, als bedoeld in artikel 2.6.1 van het ARW 2016, is de Economisch Meest Voordelige Inschrijving” op basis van de laagste prijs. Er is gekozen voor het criterium laagste prijs om de volgende reden:

  • De inhoud van de opdracht en de gevraagde kwaliteit van de dienst is eenduidig vastgelegd in een RAW bestek. Er zijn verder geen kwaliteitscriteria voor de gemeente van belang.
  • Het gevraagde in deze opdracht is in sterke mate gestandaardiseerd in de markt verkrijgbaar.

De keuze voor het gunningscriterium “beste prijs kwaliteit verhouding” heeft daarom geen toegevoegde waarde. Indien zich een situatie voordoet, die daartoe aanleiding geeft, behoudt de aanbesteder zich het recht voor om, zelfs na uiting van het gunningsvoornemen, het aanbestedingstraject geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of definitief te stoppen, zonder opgaaf van reden. De aanbesteder heeft dus geen verplichting tot gunning. Inschrijvers kunnen in het geval van intrekking géén aanspraak maken op vergoeding van enigerlei kosten in verband met die intrekking of anderszins.

Bron: Tenderned 18 december 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/214858

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *