Maaien bloemrijk gras en sportveldonderhoud Hoorn – Aanbestedingsnieuws

Maaien bloemrijk gras en sportveldonderhoud Hoorn

Foto: Pixabay.com

Aanleiding voor deze aanbesteding is dat de huidige raamovereenkomsten voor het maaien van bloemrijk (lang) natuurgras en het onderhoud van de sportvelden aflopen. Het doel van de aanbesteding is om met één inschrijver per perceel een raamovereenkomst te sluiten voor het uitvoeren van nadere opdrachten of het raambestek.
Voor perceel 1 ‘Maaien bloemrijk gras’ is de scope van de opdracht:
• Uitvoering vindt plaats binnen de gemeentegrenzen van Hoorn;
• Het maaien van bloemrijke bermen, taluds, waterkanten en grasvelden, exclusief de zones die begraasd worden;
• Het uitmaaien van watergangen;
• Duurzaam verwerken van vrijgekomen maaisel;
• Bijkomende werkzaamheden (zie bijlagen raambestek)
Voor perceel 2 ‘Onderhoud van de natuurgras sportvelden’ is de scope van de opdracht:
• Werkzaamheden vinden plaats binnen de gemeentegrenzen van Hoorn;
• Maaien en onderhouden van natuurgras sportvelden, machinaal en/of geautomatiseerd met maairobots;
• Bijkomende specialistische werkzaamheden als bemesten, verticuteren, doorzaaien, vertidraineren en diepbeluchten;
• Daar waar van toepassing het duurzaam verwerken van vrijgekomen maaisel.

De opdracht heeft een begrote waarde van maximaal €2.460.000,-, onderverdeeld in:
a. €1.140.000,- voor perceel 1 voor de maximale duur van zes jaar; en
b. €1.320.000,- voor perceel 2 voor de maximale duur van zes jaar.
Dit is de totale waarde inclusief opties en verlengingen, exclusief btw. Let op: dit is een raming; u kunt hier geen rechten aan ontlenen.
De looptijd van de opdracht is ca 1 jaar en 10 maanden. De geplande ingangsdatum is 20 maart 2024 en eindigt op 31 december 2025. Voor elk perceel geldt dat de overeenkomst kan worden verlengd met één keer twee jaar en twee keer één jaar, waardoor de overeenkomst uiterlijk op 31 december 2029 eindigt. aanbesteder volgt met deze aanbesteding de openbare procedure.

Bron: Tenderned zondag 10 december 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/319357

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 12 december 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *