Bouwmanagement locatie Turfmarkt Almelo – Aanbestedingsnieuws

Bouwmanagement locatie Turfmarkt Almelo

Het college van gemeente Almelo heeft besloten de huisvesting van dagelijks beheer van de eenheid ‘Uitvoering Fysiek’ te centraliseren. Door centralisatie van het team Dagelijks Beheer op de locatie Turfkade wordt het aantal thans in gebruik zijnde locaties van 23 naar 5 teruggebracht. De drie locaties Jachthaven, grondbank en parkeerbeheer blijven. Concreet betekent dit:
• Centrale huisvesting voor personeel, materiaal en materieel voor het team Dagelijks Beheer op locatie Turfkade, afvalbrengpunt 15 & 17.
• Behoud van werkplekken voor het team Advies en Regie en het team Projecten in het Stadhuis
• Behoud van de locaties voor opslag van materieel of vanwege specifiek gebruik:
o Sport Noord Veenelandenweg
o Sport Zuid Koedijk
o Begraafplaats Willem de Clerqstraat
o Begraafplaats Kerkhofsweg
o Opslag materiaal aannemers Jollesweg
De aanbestedende dienst nodigt inschrijvers uit om een inschrijving in te dienen ten behoeve van het verrichten van de bouwmanagementbegeleiding. Met de inschrijver met de beste prijs-kwaliteitsverhouding wordt de overeenkomst gesloten. een overeenkomst met een startdatum van 1 maart 2024 tot en met einde werk. Met de inschrijver die als nummer twee in de rangorde is geëindigd, wordt de waakvlamovereenkomst gesloten. Het uiteindelijke doel is dat het bouwmanagementbureau en haar projectleider het gehele traject van voorbereiding, samenstellen VO, DO naar uitvoering middels een design en build /UAV-gc overeenkomst in de markt gaat zetten. Hierbij zal het bureau en de projectleider betrokken blijven tot oplevering. Van het bureau en de projectleider wordt verwacht dat zij voldoende aantoonbare kennis en kunde in huis hebben om een project als dit te kunnen uitvoeren. Het Programma van Eisen is hierin leidend.

In ieder geval onderstaande taken vallen onder de verantwoordelijkheid van het bouwmanagementbureau:
• Deelnemen, bewaken en adviseren in al zijn facetten;
• Projectleider van de algemene stuurgroep en bij werkvergadering aanwezig zijn;
• Communiceren met alle betrokken partijen, dit in samenspraak met de gemeente Almelo;
• Het vervolg op het opstellen/aanvullen van de aanbestedingstukken, zoals het Programma van Eisen in samenspraak met de gemeente Almelo;
• Leidinggeven aan het afstemmingsproces tussen de toekomstige partijen die in het project vertegenwoordigd zijn;
• Aanjager van het project zijn tot en met de nazorgfase en zorgen dat het project binnen de vastgestelde kaders gerealiseerd wordt;
• Aannemersselectie op basis van een UAV-gc overeenkomst conform geldende aanbestedingsregels;
• Voor het beheersen van het project dient per fase en per maand een rapportage opgeleverd te worden waarin de onderstaande aspecten worden geformuleerd, bewaakt, beheerst en bijgesteld. Onder andere op Tijd, Geld, Kwaliteit, Deskundigheid, Informatie, Organisatie, Risico’s, Programma van uitgangspunten en eisen;
• Evaluatie per fase door middel van een beslisdocument conform fasering (VO – DO – Aanbesteding – Uitvoeringsopdracht – Oplevering – Onderhoudstermijn);
• Bewaken van de planning;
• Bewaken van het budget

Bron: Tenderned zondag 10 december 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/319382

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 12 december 2023

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *