Maaien bermen en watergangen gemeente Buren – Aanbestedingsnieuws

Maaien bermen en watergangen gemeente Buren

Foto: Jos Scholman Groen BV

De dienstverlening in deze aanbesteding betreft het maaien van gras en kruidachtigen en watergangen in de gemeente
Buren.

– Maaien bermen en watergangen verspreid over de gemeente.
– Maaien/bestrijden invasieve soorten verspreid over de gemeente.

De aanbesteder verwacht dat er door middel van  deelopdrachten een bedrag van €225.000,- per jaar, aan werkzaamheden uit deze raamovereenkomst voortvloeit. Genoemd bedrag is gebaseerd op het verleden, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Het volgende valt niet binnen de opdracht:
1. Maaien van grasvelden
2. De Aanbesteder behoudt zich het recht voor werkzaamheden, als ook bedoeld in deze raamovereenkomst en daar uitvloeiende deelopdrachten, aan de eigen dienst op te dragen buiten de werking van deze raamovereenkomst. De inschrijver kan in dat geval geen aanspraak maken op vergoeding van enige schade. Deze werkzaamheden mogen door de aanbesteder aan de eigen dienst worden verstrekt voordat het verwachte bedrag aan werkzaamheden uit deze raamovereenkomst is bereikt

Aanbesteder behoudt zich het recht voor, om bij wijzigingen van het IBOR werkgebied, in overleg te treden met de inschrijver om werkzaamheden van gelijke aard op basis van dit bestek te laten uitvoeren binnen de bestaande aanbestedingsregels en de condities van de raamovereenkomst. Bij verlenging van de raamovereenkomst kan het te verwachten volume naar rato worden berekend. Indien de gemeente Buren, waarvoor aanbesteder de IBOR taken uitvoert, bezuinigingen op het gebied van de werkzaamheden in deze overeenkomst doorvoert of tijdens de uitvoering van de
raamovereenkomst uit het samenwerkingsverband met aanbesteder stapt, kan de raamovereenkomst volledig komen te vervallen of kan de te verwachten omzet naar rato worden bijgesteld.

Het doel van de aanbesteding is het sluiten van één raamovereenkomst met één dienstverlener op het gebied van maaiwerkzaamheden voor een periode van één jaar met drie opties tot verlenging van één jaar. De intentie is om de raamovereenkomst op 1 april 2021 van kracht te laten worden.

Nadat is vastgesteld welke inschrijver de inschrijving heeft gedaan met de beste prijs – kwaliteitverhouding, worden alle inschrijvers gelijktijdig op de hoogte gebracht van de voorlopige gunningsbeslissing. U ontvangt de mededeling van de voorlopige gunningsbeslissing via TenderNed.

Bron: Tenderned 4 februari 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/218762

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *