Architectenopdracht circulair cultuurcluster Berlijnplein Utrecht – Aanbestedingsnieuws

Architectenopdracht circulair cultuurcluster Berlijnplein Utrecht

Berlijnplein, Screen van Youtube impressie. Link in artikel. Bron: Utrecht.nl

Wat in 2016 nog een zeven meter diepe kuil was, is nu in 2021 een diverse culturele ontmoetingsplek geworden. In 2025 moet het zijn uitgegroeid tot een levendig circulair cultuurcluster. Hier kun je een festival bezoeken, installaties zien, dans en theater beleven, meedoen aan een stadsdebat of ongedwongen de sfeer komen proeven. Hier verlegt Utrecht grenzen op het gebied van culturele ontwikkeling, samenwerking en duurzaam bouwen. Van ambities en kaders naar een duidelijke richting voor de verdere ontwikkeling van Cultuurcluster Berlijnplein. De gemeente Utrecht werkt in samenwerking met een groeiend aantal partners aan de Cultuuras van Leidsche Rijn Centrum. Zo bouwt Utrecht op het Berlijnplein aan een bijzonder cultureel programma én een spraakmakend cluster van gebouwen en buitenruimtes. Zo bouwt cultuur aan de
toekomst van de Stad.

De plek, de partners en het publieksprogramma werken vanuit één centraal thema: de toekomst van de stad. De stad staat nu op het punt dat we van ambitie voor naar investeren in en realiseren van een Circulair Cultuurcluster op Berlijnplein gaan: een cultureel plein met een programma gericht op een breed publiek, geworteld in de wijk en met uitstraling naar stad en land (en internationaal). Op Berlijnplein komen urgente uitdagingen samen. Deze laten zien waar de stad voor staat, nu en in de toekomst. Denk aan hoe we samen leven (ontmoeting en inclusiviteit), klimaatverandering en technologie. Wat zijn de
thema’s van 2030, 2050? Cultuur helpt een beeld te vormen van de toekomst. Het biedt andere invalshoeken en nieuwe perspectieven. 

Op basis van onderstaande ambities heeft de gemeente de voor deze aanbesteding relevante kerncompetenties en selectiecriteria geformuleerd. Het cultuurcluster Berlijnplein krijgt een kwalitatief hoogwaardig en innovatief ontwerp, aansluitend op het stedenbouwkundig masterplan van Leidsche Rijn. Het wordt een onderscheidende plek op de cultuuras,
groen en duurzaam. De gebouwen en publieke ruimte krijgen een toegankelijk karakter en faciliteren creativiteit, innovatie en ontmoeting.
Berlijnplein beweegt mee met de tijd. Door flexibiliteit in indeling en gebruik kunnen er later ook andere
functies in worden gehuisvest, passend bij ambitie en doelstelling van Berlijnplein. Aan de basis van de ontwikkeling van deze plek staan circulaire principes, die gaan bijdragen aan een schaalsprong (binnen Utrecht en landelijk) in de toepassing van circulair bouwen.

De basis voor de ontwikkeling van het cluster van gebouwen op Berlijnplein is het ruimtelijk-functionele programma. We ontwikkelen het cultuurcluster vanuit de wensen voor gebruik, voortkomend uit het publieksprogramma. De vorm volgt de ambitie. De keuzes zijn gebaseerd op de wensen van de (toekomstige) gebruikers. Veel aandacht voor duurzaamheid, grote flexibiliteit in inrichting en slim omgaan met exploitatie en beheer zorgen ervoor dat dit een gebouw en publieke buitenruimte van de toekomst gaat worden. Met de huidige, tijdelijke gebouwen wordt hierin al veel ervaring opgedaan.
Daarom vinden we het ook belangrijk om het tijdelijke verzamelgebouw dat is afgebrand weer terug te bouwen.

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=O-7tpd7mJKk[/embedyt]

De gemeente wil jonge architecten betrekken bij het ontwerp van het Cultuurcluster. Vanuit de architectonisch en stedenbouwkundige aanwijzingen volgt dat aan de opgave Berlijn ten minste twee architectenbureaus dienen te werken. Om jonge architecten een kans te bieden geldt dat de in deze aanmeldingsleidraad opgenomen kerncompetenties slechts door één van de twee architecten hoeven te worden aangetoond. U kunt voor de aanmeldfase een beroep doen op de ervaring van het jonge architectenbureau.
In Leidsche Rijn Centrum is de architectendemarcatie (afwisseling van architecten en beeld) van belang om de afwisseling en schaal van gebouwen op een inhoudelijke manier te maken. Verschillende architecten maken panden in één bouwblok wat de uitstraling van de omgeving zal bepalen en de context vorm zal geven. Hierdoor worden gebouwen ontworpen die onderdeel zijn van een straatwand of plein in plaats van zich als object te manifesteren. Het jonge architectenbureau is een zelfstandig bureau, waarvan de eigenaar-architecten maximaal 15 jaar zijn afgestudeerd. De architecten dienen te staan ingeschreven in het architectenregister of in een vergelijkbaar buitenlands register.

Voor deze opdracht volgt de gemeente de concurrentie gerichte dialoog volgens het ARW 2016. De concurrentie gerichte dialoog zal worden opgedeeld in de drie fases. Hieronder staan de drie fases om tot 1 consortium te komen:
1. De aanmeldingsfase: In deze fase selecteert de gemeente maximaal 6 consortia op basis van kerncompetenties. Indien er meer dan 6 consortia voldoen aan de eisen selecteert de gemeente op basis van selectiecriteria.

2. De shortlistfase: In deze fase brengt de gemeente het aantal consortia terug van maximaal 6 naar maximaal 3. De shortlistcriteria worden uitgewerkt in de shortlistleidraad en zien op de volgende onderdelen:

Visie op de doelen zoals circulariteit, innovatie en co-creatie vertaald naar de opgave
Samenstelling van het team incl. rollen zoals o.a. landschapsarchitect. Aangevuld met de (intrinsieke) motivatie van de teamleden om hier een bijdragen aan te leveren.

3. De Gunningsfase: In deze fase gaan maximaal 3 consortia in dialoog, gevolgd door inschrijving. Hierna wordt gegund aan 1 consortium. De procedure eindigt na afronding van de dialoog met een inschrijving van de consortia en een beoordeling hiervan op gunningscriteria. De gunningscriteria worden uitgewerkt in de gunningsleidraad en zien op de volgende onderdelen:

Kwaliteit plan ((stedenbouwkundig) schetsontwerp, circulariteitsconcept en plan van aanpak op de doelen (circulariteit, co-creatie en innovatie);
Risicobeheersing en kansen;
Transparantie prijsopbouw en onderbouwing dat het binnen taakstellend budget blijft;
Samenwerking 

De gemeente streeft naar ontwerp in 2022/2023, realisatie in 2023/2024 en een ingebruikname begin 2025. De uitwerking van deze periode is onderdeel van de dialoogfase. Het aanvragen van de benodigde vergunning waaronder een projectbesluit (Omgevingsvergunning uitgebreide procedure) maakt onderdeel uit van de opdracht aan het consortium. Start van de realisatiefase is onder voorbehoud van verkrijgen van de benodigde vergunningen.

De gemeente vindt het belangrijk dat alle geïnteresseerden goed geïnformeerd worden over deze aanbestedingsprocedure. Om die reden organiseert de gemeente op Dinsdag 2 maart 2021 10:00 een informatiebijeenkomst om de opdracht en de aanbestedingsprocedure toe te lichten en te verduidelijken. In deze informatiebijeenkomst zal het projectteam de belangrijkste aandachtspunten van de opdracht nader toelichten. Daarbij is er gelegenheid voor het stellen van verhelderingsvragen. Ten aanzien van alle gedurende deze informatiebijeenkomst gegeven mondelinge informatie geldt dat deze voorlopig is. De informatie in de schriftelijke Nota van Inlichtingen zal leidend zijn.
Indien u bij de informatiebijeenkomst aanwezig wilt zijn kunt u zich tot uiterlijk twee werkdagen voor de informatiebijeenkomst aanmelden door middel van het sturen van een bericht via TenderNed. In dit bericht geeft u aan welke personen bij de informatiebijeenkomst aanwezig zullen zijn en wat hun e-mailadressen zijn. U ontvangt daarna een uitnodiging. Indien u tijdens de informatiebijeenkomst vragen heeft, verzoeken wij u deze te stellen via de tab ‘vragen over de aanbesteding’ op TenderNed.

Bron: Tenderned 4 februari 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/218774

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *