Maaiboten met transporttrailers Hollands Noorderkwartier – Aanbestedingsnieuws

Maaiboten met transporttrailers Hollands Noorderkwartier

De twee huidige maaiboten die bij de afdeling Waterveiligheid & Wegen (W&W) van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) in gebruik zijn, zijn afgeschreven. De maaiboten worden ingezet voor het onderhoud van de waterlopen. HHNK is vooruitstrevend en wil niet achterblijven op het gebied van technologische ontwikkelingen die beschikbaar zijn op het gebied van duurzaamheid. Derhalve is aanbesteder op zoek naar een maaiboot, waarmee aanbesteder beoogt een verlaging van CO2-uitstoot te realiseren en tevens een geluidsreductie en brandstofbesparing te behalen.

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft een Europese openbare aanbesteding uitgeschreven overeenkomstig het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW 2016). De aanbestedingsprocedure betreft een opdracht voor leveringen bestaande uit twee maaiboten inclusief een langzaam verkeer transportwagen.

NDR: De boten moeten voldoen aan het PvE dat opgenomen is IN de leidraad als Bijlage 4. Eerder in de leidraad wordt vermeld dat “Een nadere beschrijving van de Opdracht is in Bijlage 3 opgenomen.” Maar de separate bijlage 3 is slechts een referentieformulier. Voor deze aanbesteding is het handig de inhoudsopgave goed door te lezen. 

In het PvE lezen we o.a. De maaiboten zijn voorzien van een eenvoudige voorlader met optimaal bereik, welke is
voorzien van een eenvoudig snel wissel systeem, voor het vlot verwisselen van gereedschappen. De maaiboten hebben aan de rechterzijde een maai mes van 140 cm lang met een uitschuifbaar giekdeel. Het einde van het maai mes moet bij uitgeschoven giekdeel minimaal 3,4 meter uit zijboord van de boot kunnen maaien. De beiden maaiboten zijn voorzien van een eenvoudig te verwijderen maai bak (maaikorf type) welke met het maaimes minimaal 150 (NDR: cm?)onder water kan maaien. Zie verder blz. 24 e.v.

Deze aanbesteding betreft een Europese openbare aanbesteding waarbij het ARW 2016 hoofdstuk 2 wordt gevolgd. Bij de beoordeling welke inschrijver de economisch meest voordelige inschrijving met de beste prijs-kwaliteitsverhouding (EMVI-BPKV) heeft gedaan worden de onderstaande criteria gehanteerd:
1. Prijs;
2. Duurzaamheid;
3. Bedieningsgemak;
4. Arbo-omstandigheden;
5. Productiviteit.
Het gunningscriterium prijs wordt niet afzonderlijk beoordeeld of gewaardeerd met punten of een score. De aangeboden inschrijvingssommen uit het inschrijvingsbiljet worden getoetst aan het gestelde plafondbedrag zoals opgenomen in paragraaf 5.6.  ( NDR: Aanbesteder bedoelt paragraaf 5.7) De inschrijvingssom van inschrijver mag – op straffe van uitsluiting aan deelname aan de aanbestedingsprocedure – niet groter dan of gelijk zijn aan de plafondprijs van €250.000,- exclusief BTW.

Bron: Tenderned donderdag 27 januari 2022 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/250591

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *