Logistieke diensten ICT-Hardware en Generieke Software VRZHZ – Aanbestedingsnieuws

Logistieke diensten ICT-Hardware en Generieke Software VRZHZ

Foto: Pexels.com

De huidige raamovereenkomsten met de huidige resellers naderen het einde van de looptijd. Gelet op de (cumulatieve) financiële omvang en het belang van het bewerkstelligen van de continuïteit in de mogelijkheid tot verwerving van
standaardprogrammatuur en generieke- en specifieke hardware inclusief gerelateerde diensten is het voor de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid ( VRZHZ)  uit rechtmatigheidsoverwegingen noodzakelijk om een Europese aanbesteding uit te schrijven voor deze opdracht. Deze aanbesteding is in drie percelen verdeeld.

Perceel 1: Logistieke diensten met betrekking tot Devices.

 • Het in overleg met VRZHZ periodiek vaststellen van merk, type en configuraties van de benodigde Devices.
 • Het ten behoeve van VRZHZ inkopen van deze Devices en deze vervolgens tegen overeengekomen opslagen c.q. opslagpercentages en gegarandeerde levertijd doorleveren aan VRZHZ.
 • Het inrichten c.q. beschikbaar houden van een webwinkel ten behoeve van daartoe geautoriseerde medewerkers van VRZHZ , waar de Devices kunnen worden besteld.Deze webshop dient middels CIO koppeling gekoppeld te worden met AFAS (VRZHZ applicatie).
 • De afhandeling van garantie met betrekking tot de geleverde Devices.
 • Het in voorkomend geval en op verzoek van VRZHZ verzorgen van aanvullende dienstverlening.

Perceel 2: Logistieke diensten met betrekking tot complexe ICT-hardware.

 • Het in overleg met VRZHZ periodiek vaststellen van merk, type en configuraties van de benodigde Devices.
 • Het ten behoeve van VRZHZ inkopen van deze Devices en deze vervolgens tegen overeengekomen opslagen c.q. opslagpercentages en gegarandeerde levertijd doorleveren aan VRZHZ.
 • Het inrichten c.q. beschikbaar houden van een webwinkel ten behoeve van daartoe geautoriseerde medewerkers van VRZHZ , waar de Devices kunnen worden besteld.Deze webshop dient middels CIO koppeling gekoppeld te worden met AFAS (VRZHZ applicatie).
 • De afhandeling van garantie met betrekking tot de geleverde Devices.
 • Het in voorkomend geval en op verzoek van VRZHZ verzorgen van aanvullende dienstverlening.

Perceel 3: Logistieke diensten met betrekking tot generieke Software

 • Het in overleg met VRZHZ periodiek vaststellen van merk, type en licentievariant van de benodigde generieke software.
 • Het ten behoeve van VRZHZ inkopen van deze generieke software en deze vervolgens tegen overeengekomen opslagpercentages doorleveren aan VRZHZ.
 • De levering van onderhoud op de volgende deelgebieden:
  o levering van updates c.q. patches;
  o levering van releases c.q. upgrades;
  o levering van support en onderhoud, al of niet via de betreffende toeleverancier c.q. rechthebbende.
 • Het inrichten c.q. beschikbaar houden van een webwinkel ten behoeve van daartoe geautoriseerde medewerkers van VRZHZ , waar de generieke software kan worden besteld. Deze webwinkel dient bij voorkeur gekoppeld te worden met AFAS van de VRZHZ;
 • Het in voorkomend geval en op verzoek van VRZHZ verzorgen van aanvullende dienstverlening.

VRZHZ is per perceel van plan over te gaan tot het sluiten van één raamovereenkomst met één inschrijver die zorgdraagt voor de logistieke diensten. De raamovereenkomsten regelen de contractuele relatie met de winnende inschrijvers voor een initiële periode van twee jaar. Daarna kunnen de raamovereenkomsten nog tweemaal met een periode van één jaar worden verlengd.
De verwachte ingangsdatum is medio oktober 2022.

Bron: Tenderned woensdag 29 juni 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/265568

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *