Liftonderhoud gemeente Utrecht – Aanbestedingsnieuws

Liftonderhoud gemeente Utrecht

Foto: pixabay.com

In ongeveer een derde van de panden van de gemeente Utrecht zijn liften aanwezig. De liften hebben periodiek preventief, correctief en planmatig onderhoud nodig. De af te sluiten raamovereenkomst omvat het preventief, correctief en (klein) planmatig onderhoud van de transportinstallaties van het vastgoed van de gemeente Utrecht. De overeenkomst is een
prestatieovereenkomst met een omschreven minimale inspanning. In deze aanbesteding worden de complexe installaties niet meegenomen. Deze complexe installaties zijn in 2020 aanbesteed. Onder complexe installaties verstaat de gemeente gevelonderhoudsinstallaties, roltrappen en liften met meer dan 6 stopplaatsen. De gemeente Utrecht heeft een dynamische vastgoedportefeuille. Het aantal installatie kan mogelijk gedurende de contractperiode fluctueren.
De aanbesteding is verdeeld in twee percelen:
➢ Perceel 1; In dit perceel zijn de installaties opgenomen van de portefeuilles MFA, onderwijs, ruimtelijke, overig, bereikbaarheid, eigenhuisvesting, veiligheid en wonen, met uitzondering van het Stadskantoor en Belcampostraat 10. Het betreft drieënzestig installaties met een verwachte totale waarde van €2.000.000,- over  zes jaar.
➢ Perceel 2; In dit perceel zijn de installaties opgenomen van de portefeuilles sport, zorg, welzijn, erfgoed en cultuur met uitzondering van Tivoli Vredenburg. Het betreft tweeënvijftig installaties met een verwachte totale waarde van €2.000.000,-  over zes jaar.

De gemeente wil de opdracht gunnen aan twee inschrijvers. De gemeente gunt de opdrachten aan de inschrijvers met de economisch meest voordelige inschrijvingen op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding. Voor deze opdracht volgt de gemeente de Europese openbare aanbestedingsprocedure volgens de Aanbestedingswet 2012. Voorkeur voor een perceel kan worden aangegeven op het prijsinvulformulier.

Bron: Tenderned donderdag 9 juni 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/263544

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *