Lichtmastreclames Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk – Aanbestedingsnieuws

Lichtmastreclames Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk

Huidige reclame aan de Donkerslootweg Ridderkerk (Perceel3).
Foto: Google Streetview

Een nationale openbare aanbesteding voor drie concessieovereenkomsten voor het plaatsen, beheren, onderhouden en exploiteren van lichtmastreclames. Een aanbesteding dus met drie percelen, waarbij op meer dan één perceel ingeschreven mag worden. Perceel 1: Albrandswaard,Perceel 2: Barendrecht en Perceel 3: Ridderkerk. 

In Barendrecht( Perceel 2) gaat het om 35 objecten van 700 x 1000 groot. Het einde van het lopend contact is op 31 december 2021. De nieuwe exploitant heeft de verplichting de contracten over te nemen tegen de navolgende condities. U betaalt aan de huidige exploitant (NPB-Media) voor het eerste jaar 60% van de omzet uit de doorlopende contracten. Voor het tweede jaar zal dit 40% bedragen. De contracten moeten wel overdraagbaar zijn. Betaling van het eerste jaar zal op 1 januari 2023 moeten plaatsvinden en op 1 januari 2024 het tweede jaar. Gemeente eist strikte naleving van deze betaling. Aan de winnende inschrijver zal een overzicht gegeven worden van de doorlopende contracten. Na twee jaar zal geen vergoeding meer verschuldigd zijn. De start van de concessieovereenkomst zal liggen op 1 januari 2022. De overeenkomst zal worden afgesloten voor bakken van het foormaat 1200 x 1000.

In Albrandswaard (Perceel 1) is de huidige situatie 12 objecten van 1200 x 1000 en het einde van het lopende contract is voorzien op 31 december 2024 en de start van de nieuwe overeenkomst is aansluitend daarop op 1 januari van het jaar 2025.

Ten slotte Ridderkerk (Perceel 3) daar is de huidige situatie 37 bakken van het formaat 1200 x 1000. Het huidige contract loopt af op 31 december 2022, waarbij de huidige exploitant de reclamebakken die in de laatste 24 maanden voor het aflopen van het contract zijn geplaatst mag laten hangen tot maximaal vijf jaar na de plaatsing.

Einde contract 31-12-2022
De huidige exploitant mag de Lichtmastreclame-bakken die in de laatste 24 maanden van het
contract zijn verkocht laten hangen tot maximaal 5 jaar na start plaatsing. De start van het contract zal zijn op 1 januari 2023.

De Concessieovereenkomsten zullen worden aangegaan van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2034 met eenmaal een optie tot verlenging van één jaar tegen dezelfde condities. Het doel van de aanbesteding is om per perceel de opdracht te gunnen aan één inschrijver. De percelen kunnen gegund worden aan één en dezelfde inschrijver, maar ook aan verschillende
inschrijvers. De gunning is afhankelijk van de beste prijs-kwaliteitsverhouding per perceel.
Een natuurlijk persoon, rechtspersoon en/of vennootschap kan zich slechts eenmaal (hetzij individueel, hetzij in combinatie met andere natuurlijke personen, rechtspersonen en vennootschappen, hetzij als onderaannemer) inschrijven. NDR  wij nemen aan dat dit laatste per perceel is. Maar onze logica is niet altijd de logica van een aanbestedende dienst. 

Bron: Tenderned 8 juni 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/229820

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *