Lichtinstallatie Theater a/d Parade ‘s-Hertogenbosch – Aanbestedingsnieuws

Lichtinstallatie Theater a/d Parade ‘s-Hertogenbosch

Impressie grote zaal: © Gemeente ‘s-Hertogenbosch

In opdracht van de gemeente ‘s-Hertogenbosch is eind 2021 begonnen met de (gedeeltelijke) sloop en aansluitend de nieuwbouw van het Theater aan de Parade. Het nieuw te bouwen theater herbergt een grote zaal (lijsttoneeltheater) en een middenzaal (Paradezaal). Het toneelgebouw zal worden uitgerust met alle theater technische noodzakelijkheden voor dagelijkse bespeling. Gezien de recente ontwikkelingen in de Nederlandse theatersector op het gebied van duurzaamheid en de wettelijke beperking in de toepassing van traditionele halogeen theaterbelichting, zijn LED-theaterarmaturen, op LED afgestemde bedieningen, voedingen en een optimaal en uitgebreid datamanagement binnen de theatersector essentieel om te voorzien in de aansluiting op deze ontwikkelingen. De volledige uitvraag is gebaseerd op een inrichting met LED armaturen en alle daarbij horende randapparatuur.

Het werk omvat de engineering, de levering en de montage van toneelbelichting. Tot de levering en werkzaamheden behoren ook alle niet nader genoemde onderdelen die wel noodzakelijk zijn voor het goed functioneren en lezen van de installaties, zoals niet nader gespecificeerde bekabeling, montagematerialen, ontwerp, engineering en tekenen van lichtplannen alsmede blok- en/of installatieschema`s van het datanetwerk. Ten aanzien van de vaste inrichting en theatertechniek worden de specifieke coördinatie en uitvoeringsbegeleiding verzorgd door de bouwkundig aannemer. De bouwkundig aannemer zorgt voor opname van onderhavige werkzaamheden in de hoofdplanning. De aannemer dient er rekening mee te houden dat de werkzaamheden gefaseerd zullen worden uitgevoerd. Hierbij bijvoorbeeld te denken aan het aanbrengen van de noodzakelijke kabels in de aangebrachte kabelwegen (voor sluiten plafonds en brandwerende doorvoeringen) en montage van de theatertechnische netwerken. De infra voor het data netwerk wordt geleverd door de leverancier geluidinstallaties. Tot de werkzaamheden behoort ook het geven van opleiding en instructie over de installaties aan de medewerkers van Theater aan de Parade. Hiervoor moet rekening worden gehouden met minimaal zes dagdelen opleiding en instructie aan een nader te bepalen groep medewerkers. De kosten voor opleiding en instructie dienen te worden verdisconteerd in de prijzen voor de desbetreffende onderdelen, en dienen dus niet separaat opgegeven te worden op de inschrijvingsspecificatie.

Na definitieve gunning dient opdrachtnemer deel te nemen aan het bouwteam. De inschrijver dient er rekening mee te houden dat er meerdere partijen betrokken zijn waarmee moet worden samengewerkt bij de realisatie van het project. De inschrijver is, om een soepele levering en samenwerking te garanderen, verplicht om al het noodzakelijke overleg te voeren met alle betrokken partijen. De uitvoering valt samen met de bouwkundige en installatietechnische werkzaamheden. De bouwkundig aannemer coördineert.

De werkzaamheden starten volgens huidige planning in het tweede kwartaal van 2023, waarbij de oplevertermijn juli 2023 is. De eventueel van toepassing zijnde “gebouw gebonden” werkzaamheden zullen met prioriteit moeten worden uitgevoerd (o.a. vanwege het bouwkundig sluiten van plafonds en kabelwegen), waarna levering en inregelen van de podium lichtinstallatie zal plaatsvinden.

Aanbesteder volgt de openbare procedure. De beoordeling vindt plaats op basis van beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Bron: Tenderned donderdag 27 oktober 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/277139

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *