Integraal onderhoud openbare ruimte Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen. – Aanbestedingsnieuws

Integraal onderhoud openbare ruimte Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen.

De ABG-organisatie betreft een ambtelijke samenwerking tussen de gemeenten Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen. Gezien de ambtelijke samenwerking wordt de aanbestedingsprocedure door de ABG-organisatie uitgevoerd. Elk van de drie afzonderlijke gemeenten (Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen) heeft een eigen onderdeel (genaamd
perceel binnen het bestek) en geeft zelf opdracht.

De werkzaamheden van de opdracht bestaan in hoofdzaak uit de volgende onderdelen:
a) Beheersen waterlot bomen (stamopschot en wortelopschot)
b) Onkruidbeheersing in boomspiegel en beplanting
c) Snoeiwerkzaamheden en randsnoei aan beplantingen
d) Mulchen vaste planten
e) Knippen hagen
f) Maaien en bijmaaien grasvelden en grasvelden met bollen
g) Afsteken graskanten
h) Maaien en bijmaaien extensieve grasvelden ‘Maai mei niet’
i) Maaien en bijmaaien bermen en bloemenmengsels binnen bebouwde kom incl afvoeren
j) Onkruidvrij maken verhardingen en halfverhardingen
k) Verwijderen veegvuil verhardingen (alleen Alphen-Chaam en Baarle-Nassau)
l) Ledigen afvalbakken (alleen Gilze en Rijen)
m) Zwerfafvalbeheersing in boomspiegels, beplanting en op gras
n) Opname mutaties
o) Inzetten medewerkers en materieel
p) Flora en faunamaatregelen
q) Verkeersmaatregelen

Inschrijver dient minimaal 20.000 arbeidsuren inclusief werkbegeleiding bij een lokaal werkvoorzieningsschap af te nemen. Het werkelijk af te nemen uren is afhankelijk van de beschikbare capaciteit binnen het betreffende werkvoorzieningsschap. Deze uren dienen te worden ingezet voor de gemeente Baarle-Nassau, voor de gemeente Alphen-Chaam en voor de gemeente
Gilze en Rijen. De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen, hierna te noemen aanbestedende dienst of opdrachtgever, zijn van plan de opdracht voor groenonderhoud (integraal) voor de gemeente Alphen-Chaam, de gemeente Baarle-Nassau en de gemeente Gilze en Rijen aan te besteden.

De opdrachtgever heeft het voornemen om met één partij voor alle onderdelen een overeenkomst af te sluiten. Alleen inschrijvingen van inschrijvers die voldoen aan de minimumeisen en geschiktheidseisen worden in behandeling genomen. De opening van de inschrijvingen is niet openbaar. Gunning vindt plaats op basis van het gunningscriterium economisch meest voordelige inschrijving, waarbinnen gekozen is voor het criterium beste prijs-kwaliteitsverhouding (BPKV).

In de opdracht zijn diverse groenonderhoudswerkzaamheden, onkruidvrij maken en vegen verhardingen geclusterd.
Onderdeel 1: gemeente Alphen-Chaam
Onderdeel 2: gemeente Baarle-Nassau
Onderdeel 3: gemeente Gilze en Rijen
Inschrijvers dienen in te schrijven op alle onderdelen. Alle onderdelen worden gegund aan één opdrachtnemer.

Bron: Tenderned donderdag 27 oktober 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/277163

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *