Levering van diverse voertuigen met laadkraan, Spaarnelanden N.V. – Aanbestedingsnieuws

Levering van diverse voertuigen met laadkraan, Spaarnelanden N.V.

Foto: www.spaarnelanden.nl

De opdrachtgever is in het kader van onderhavige aanbesteding voornemens een overeenkomst af te sluiten voor de levering van verschillende voertuigen met laadkraan voorzien van een dieselmotor in diverse uitvoeringen. De opdrachtgever heeft gekozen voor een Europese openbare aanbesteding met een indeling in één perceel. De opdracht zal worden gegund aan één inschrijver. De opdrachtgever heeft tevens de keuze gemaakt voor toepassing van één perceel, omdat op deze wijze de maximale mededinging niet wordt gehinderd en de concurrentie niet beperkt wordt. Opdrachtgever heeft ervoor gekozen om de 3 onderdelen in één aanbesteding te publiceren omdat de kosten
(aanbestedingskosten en apparaatskosten) voor de opdrachtgever hierdoor geminimaliseerd worden. 
Het is toegestaan om meerdere keren in te schrijven (maximaal 3 inschrijvingen per inschrijver). 

ONDERDEEL OMSCHRIJVING AANTAL
1 Voertuigen met container op- en afzetinstallatie 3
2 Voertuigen met container op- en afzetinstallatie en laadkraan 2
3 Voertuigen met kippende laadbak en laadkraan 1

Doel van de aanbestedingsprocedure is om een overeenkomst te sluiten die voorziet in de levering van de beschreven producten en diensten, tegen de Beste Prijs Kwaliteit Verhouding (BPKV) en daarnaast fungeert de overeenkomst als basis voor aanvullende en vervangingsopdrachten die onder dezelfde voorwaarden worden geleverd. Mogelijk zal de opdrachtgever ook overgaan tot het
aanschaffen van een aantal 3-assige voertuigen met een container op- en afzetinstallatie. Ook deze voertuigen zullen dan onder deze overeenkomst worden aangeschaft. In de hierboven vermelde indicatieve aantallen is hiermee nog geen rekening gehouden. Er zal met één inschrijver een overeenkomst worden gesloten. De opdrachtgever is in geen geval gehouden tot contractsluiting over te gaan. De opdrachtgever kan eveneens afzien van gunning (door de opdracht niet te gunnen).

Er bestaat de mogelijkheid om op locatie deel te nemen aan een schouw.  U kunt zich hiervoor uiterlijk tot twee werkdagen voor de datum van de schouw aanmelden (via e-mail) bij de contactpersoon van deze aanbesteding. Tijdens de schouw worden geen vragen beantwoord.
Eventuele vragen naar aanleiding van de schouw dienen schriftelijk te worden ingediend voor de nota van inlichtingen.
De volgende onderdelen zijn te bezichtigen tijdens de schouw:
1. Voertuig 9, met kenteken, 71-BBL-3, voorzien van een container afzetinstallatie
2. Voertuig 16, met kenteken, BX-RX-35, voorzien van een container afzetinstallatie
3. Voertuig 30, met kenteken, 41-BBF-6, voorzien van een container afzetinstallatie
4. Voertuig 34, met kenteken, BZ-RX-01, voorzien van laadkraan en kipper

Bron: Tenderned 17 januari 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/185299

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *