Nieuwbouw ROC Gilde Opleidingen Roermond – Aanbestedingsnieuws

Nieuwbouw ROC Gilde Opleidingen Roermond

Impressie: © Gilde Opleidingen

Gilde Opleidingen heeft opleidingslocaties in Horst, Nuth, Weert, Roermond, Venlo, Venray en Sittard-Geleen en kent daardoor een grote regionale spreiding. Voor de locatie Marathonlaan in Roermond is vervangende nieuwbouw noodzakelijk. De locatie wordt de unilocatie van Gilde in Roermond. Dit betekent dat de huidige overige locaties in Roermond samengevoegd worden naar één nieuwbouwlocatie. Uitzondering hierop vormen de locaties Bredeweg, Olympialaan en Kerkeveldlaan. Deze laatste zal behouden blijven als parkeergelegenheid. Voor de andere locaties dient nog een besluit te vallen over de toekomstige bestemming (behouden, verkopen of slopen). De nieuwbouw en deze opdracht vallen onder de verantwoordelijkheid van de afdeling Huisvesting, onderdeel van de centrale dienst Bedrijfsvoering.

De aanbestedende dienst heeft het voornemen met deze openbare aanbestedingsprocedure één overeenkomst af te sluiten met één uitvoerende partij voor zowel de engineering, nieuwbouw als het prestatiegericht installatieonderhoud voor een periode van vijftien jaar van het nieuw te realiseren onderwijsgebouw aan de  Marathonlaan. Er is in de aanbesteding sprake van één perceel. De aanbestedende dienst wenst de overeenkomst met de beoogd opdrachtnemer af te sluiten op basis van de UAV-GC 2015 voor de geïntegreerde contractvorm Engineering, Build and Maintain (E, B, M). De overeenkomst start direct na afsluiting van de concretiseringsfase in oktober 2022. Het onderhoudscontract beslaat een periode van vijftien bestaande uit drie perioden van elk vijf jaar. Succesvolle oplevering van de nieuwbouw en een goedgekeurd onderhoudsplan zijn randvoorwaardelijk voor de aanvang van de onderhoudsperiode. Het onderhoud maakt integraal onderdeel uit van deze overeenkomst.

In het najaar van 2022 zal gestart moeten worden met de engineering, waarbij de oplevering uiterlijk moet plaatsvinden op 10 maart 2025. Onder de scope van het project wordt verstaan:
a. De engineering van het onderwijsgebouw conform de vraagspecificaties en met gebruikmaking van architect RoosRos,
b. Slopen bestaande gebouw (inclusief asbest sanering), inclusief het verwijderen van alle funderingspalen tot 130 cm minus bestaand maaiveld, het inmeten van de funderingspalen en bouwrijp maken van de locatie;
c. De nieuwbouw conform opgave met hierin OPTIONEEL een WKO-installatie i.v.m. de mogelijke rol van Slim Energienetwerk Roermond (SER);
d. Het onderhoud van de nieuwe gebouwgebonden werktuigbouwkundige en elektrotechnische installaties voor een periode van vijftien jaar conform de vraagspecificatie onderhoud/ sla met optioneel het onderhoud op de WKO-installatie
e. Verzekering (CAR); inclusief de optionele WKO-levering door SER.
f. (Her)inrichting van de buitenruimte / terrein en beplanting.

Er zal een toelichtingenbijeenkomst worden gehouden waarin de volgende onderwerpen aan de orde komen:
1. Toelichting projectscope, VO+ en de opdracht in algemeenheid door de architect (max. 1 uur);
2. Toelichting verdere aanbestedingsproces en Best Value aanpak (ca. 1 uur).
3. Schouw (vanaf ca. 11:15 uur).
De Algemene toelichtingenbijeenkomst zal plaats vinden op 12-05-2022 van 09:00 tot ca. 11:00 uur op de locatie Marathonlaan 4 te Roermond. Per inschrijver mogen maximaal drie personen bij de algemene toelichtingbijeenkomst aanwezig zijn. Inschrijvers dienen zich voor 10 mei 2022 aan te melden via Tenderned, “Berichten” onder vermelding van: “Aanmelding algemene toelichting bijeenkomst Marathonlaan”. In uw aanmeldingsbericht dient u tevens aan te geven welke personen naar de bijeenkomst komen. Vragen die tijdens de bijeenkomst mondeling worden gesteld zullen mogelijk direct worden
beantwoord. Deze antwoorden hebben echter geen formele status. Vragen waar de gegadigde uitsluitsel over wil hebben, dienen door de gegadigde na afloop van de toelichtingsbijeenkomst op Tenderned te worden gesteld. De presentatie van de algemene toelichtingbijeenkomst wordt samen met de wel-beantwoorde vragen gepubliceerd op Tenderned. De gepubliceerde antwoorden op TenderNed gaan bij tegenstrijdigheid boven de tijdens de algemene toelichtingbijeenkomst gegeven mondelinge antwoorden.

Aansluitend aan de toelichtende bijeenkomst is er een mogelijkheid om de locatie te schouwen onder begeleiding van een vertegenwoordiger van de aanbestedende dienst. De start van de schouw is om ca. 11:15 uur en duurt zolang als nodig is. Inschrijvers kunnen desgewenst een sloopbedrijf als onderaannemer meenemen naar de schouw.  Mocht er behoefte zijn aan een extra schouw, bijvoorbeeld indien de voorgestelde datum niet schikt, dan is het mogelijk om hiervoor een afspraak te maken via de berichtenmodule op Tenderned onder vermelding van: “Aanmelding extra schouw Marathonlaan”. In uw aanmeldingsbericht dient u aan te geven welke personen naar de schouw wensen te komen en drie voorkeursdatums op te geven.

Bron: Tenderned zaterdag 23 mei 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/259556

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *