Levering van aardgas (maar geen Russisch)- AGEM Gemeentelijke Energie B.V. – Aanbestedingsnieuws

Levering van aardgas (maar geen Russisch)- AGEM Gemeentelijke Energie B.V.

AGEM Gemeentelijke Energie BV is door de Achterhoekse gemeentes opgericht met als doel om de levering te verzorgen van gas en elektriciteit voor de gemeentelijke aansluitingen. Hierbij moet gedacht worden aan de verschillende gemeentelijke panden, de openbare verlichting en de pompen en rioolgemalen. AGEM Gemeentelijke Energie BV zal verder geen enkele activiteit ondernemen tot het leveren van elektriciteit of gas aan consumenten of bedrijven. De achterliggende visie hierbij is dat de Achterhoekse gemeenten met dit leveringsbedrijf het vehikel in handen hebben voor hun visie op de energietransitie, namelijk een Achterhoek die niet alleen CO₂-neutraal, maar zelfs energieneutraal zal zijn. Dit door gebruik te maken van lokale duurzame bronnen.

Het doel van deze aanbesteding is te komen tot een overeenkomst voor de levering van gas en het voeren van programmaverantwoordelijkheid voor de leveringsperiode 1 juli 2022, 06:00 uur tot en met 1 januari 2026, 06:00 uur ten behoeve van opdrachtgever. De beoogde overeenkomst bevat tevens een optie tot verlenging met wederzijdse toestemming van driemaal één jaar.

Inschrijver verklaart ermee bekend te zijn dat de Russische Federatie in verband met de door hem gevoerde oorlog in Oekraïne door het Internationaal Gerechtshof van de Verenigde Naties is veroordeeld. Russische ondernemingen mogen derhalve niet deelnemen aan deze aanbesteding. Evenmin mag een inschrijver werkzaamheden laten uitvoeren door een Russische onderneming. Onder een Russische onderneming wordt in dit verband verstaan onderneming die is gevestigd in Rusland alsmede een onderneming waar de Russische Federatie beslissende zeggenschap over heeft, bijvoorbeeld door direct of indirect het merendeel van het aandelenkapitaal in eigendom te hebben. Op verzoek daartoe dienen inschrijvers een verklaring van diens bestuurder(s) in te dienen waarin wordt verklaard dat inschrijver geen Russische onderneming is en evenmin Russische
ondernemingen zal inzetten bij de uitvoering van de opdracht.

De aanbestedingsprocedure welke van toepassing is op deze aanbesteding is de Europese openbare procedure. De opdrachtgever heeft in verband hiermee de opdracht Europees gepubliceerd via de website http://ted.europa.eu/ en nationaal bekend gemaakt via de website: www.tenderned.nl. Gunning vindt plaats op basis van de economisch meest voordelige inschrijving met als gunningscriterium de Laagste prijs,

Bron: Tenderned zondag 27 maart 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/257127

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *