Levering servers, storage en aanverwante diensten Hilversum – Aanbestedingsnieuws

Levering servers, storage en aanverwante diensten Hilversum

Foto: Pexels.com

Deze aanbesteding wordt uitgevoerd voor Team ICT van de gemeente Hilversum. Dit team is onderdeel van de afdeling Interne
Dienstverlening. Het is verantwoordelijk voor het technische beheer van de IT-infrastructuur. Het team bestaat momenteel uit dertig medewerkers. Er zijn de volgende disciplines:
• Servicedesk en Werkplekbeheer
• Databasebeheer
• Systeem/Netwerkbeheer
• Technisch applicatie beheer
• Recordmanagement
• Procesmanagement en Advies

Het doel van de aanbesteding is om één overeenkomst met één opdrachtnemer af te sluiten om:
1. Primair, de bestaande VDI-oplossing uit te breiden qua capaciteit door het leveren van extra VDI-hardware.
2. Secundair, gedurende de looptijd van de overeenkomst, op aanvraag en conform proces kunnen leveren van “datacenter” hardware zoals: servers, storage en onderdelen hiervoor dan wel support contracten (Basis support) hierop dan wel personele capaciteit (Aanverwante diensten) t.b.v. de installatie of implementatie. Waarbij geldt dat dit voldoet aan alle specificaties en Eisen én aan de toezeggingen van de inschrijver, ten behoeve van de gemeente Hilversum.

De aanbestedende dienst heeft in 2022 bijna alle apparatuur in de data-centra vernieuwd. Dit neemt niet weg dat er geen punten van aandacht zijn, met name waar het de server- en storageapparatuur in de data-centers betreft. Behoudens het eerste aandachtspunt, wil aanbestedende dienst de mogelijkheid om per punt, optioneel, de benodigde: hardware, basis support en of aanverwante dienstverlening af te nemen.

De omvang van de opdracht wordt geschat op €640.000,- bij een looptijd van zes jaar (exclusief BTW) inclusief de eenmalige kosten en de (jaarlijkse) exploitatiekosten, bestaande uit basis support. Let op: er geldt voor deze aanbesteding een prijsplafond. De aanbestedende dienst wil een overeenkomst afsluiten met één opdrachtnemer voor de duur van twee jaar met een mogelijke verlenging van tweemaal maximaal vierentwintig maanden. De geplande ingangsdatum van de overeenkomst is 15 april 2024.

Bron: Tenderned woensdag 10 januari 2024 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/322191

Aanbestedingsnieuws 9e jaargang editie 11 januari 2024

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *