Bedrijfshoreca M-Mediagebouw te Hilversum – Aanbestedingsnieuws

Bedrijfshoreca M-Mediagebouw te Hilversum

Foto: Google Streetview

Het doel van deze aanbesteding van Stichting AKN is het selecteren van één leverancier voor de verzorging en uitvoering van de bedrijfshoreca voor het restaurant, koffiebar M-Café, versnaperingenautomaat, vergaderservices en maatwerkbijeenkomsten in M-Mediagebouw van AKN een en ander op basis van de in de aanbestedingsdocumenten omschreven dienstverlening, eisen, selectie- en gunningscriteria. AKN heeft op dit moment de bedrijfshoreca uitbesteed aan Vitam. Deze overeenkomst loopt af en
daarom zoekt AKN met ingang van 1 juli 2024 een nieuwe bedrijfshorecapartner.

AKN legt zich namens de eigenaren van M-Mediagebouw toe op de exploitatie, onderhoud en het beheer van M-Mediagebouw aan de ’s Gravelandseweg in Hilversum, inclusief de hiervan deel uitmakende radio- en televisiestudio’s. In M-Mediagebouw zijn onder andere KRO-NCRV, Universal Music Group, Bindinc, NH Media, NLZiet, Kansfonds, BIGBEN, Pietje Precies, CapeRock en AKN zelf gehuisvest. Naast kantoren zijn er in het pand ook radiostudio’s en worden televisieprogramma’s opgenomen. In M-Mediagebouw zijn dagelijks tussen de 500 en 600 mensen aanwezig.

Opdrachtgever heeft gekozen voor een niet-openbare procedure. De procedure is opgedeeld in twee fases met beoordelingsmomenten. Alle partijen waarop geen uitsluitingsgronden van toepassing zijn, die voldoen aan de gestelde eisen van de inschrijving, en die kunnen aantonen geschikt te zijn voor de onderhavige opdracht (op basis van selectiecriteria), kunnen worden uitgenodigd voor fase 2 van de aanbesteding. Opdrachtgever zal, op basis van de uitkomsten van de eerste fase, maximaal vijf inschrijvers uitnodigen voor de tweede fase. In de tweede fase wordt de uitgenodigde inschrijvers gevraagd hun werkwijze toe te lichten en een prijs in te dienen. Aan de inschrijver met de meest passende inschrijving wordt vervolgens gegund op basis van de in de aanbesteding kenbaar gemaakte gunningscriteria.

De te sluiten overeenkomst gaat in op 1 juli 2024 en wordt aangegaan voor een periode van zeven jaar, waarbij geldt
dat de laatste twee jaren als optiejaren gekenmerkt worden. In geval dat een van de partijen niet opteert de optiejaren binnen het contract te laten doorlopen, zal deze partij minimaal zes maanden voor de ingang van de optiejaren de andere partij informeren met opgave van reden. Opdrachtnemer behoudt in dat geval het recht eventuele investeringen die op dat moment nog niet zijn afgeschreven bij opdrachtgever in rekening te brengen.

Op 15 februari 2024 is er een locatieschouw. Wanneer u hierbij aanwezig wilt zijn, kunt u zich hiervoor, maximaal twee  personen per gegadigde, aanmelden via de berichtenmodule van Tenderned. Let hierbij op de deadline voor het aanmelden van de schouw (uiterlijk 13 februari 2024 vóór 12.00 uur). Naast een rondleiding zal een korte toelichting gegeven worden.
Tijdens de schouw is er geen gelegenheid tot het stellen van inhoudelijke vragen. Vragen kunnen vanaf het moment van publiceren via Tenderned worden gesteld. De Nota van Inlichtingen wordt aan alle geregistreerde inschrijvers beschikbaar gesteld, via Tenderned, en moet worden beschouwd als een integraal onderdeel van de aanbestedingstukken.

Bron: Tenderned woensdag 10 januari 2024 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/322156

Aanbestedingsnieuws 9e jaargang editie 11 januari 2024

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *