Levering schelpen Hunze en Aa – Aanbestedingsnieuws

Levering schelpen Hunze en Aa

©ZaZ 2016

Deze Europese aanbesteding van Waterschap Hunze en Aa’s heeft als doel het sluiten van een Raamovereenkomst met één leverancier voor de levering van schelpen. Aan de te leveren schelpen en de levering ervan worden de volgende eisen gesteld:

  • De schelpen zijn gewassen en ontdaan van schelpengrit;
  • De schelpen voldoen aan de eisen van de Nationale Beoordelingsrichtlijn Schelpen, BRL 9326 (KIWA-keur);
  • Levering binnen twee werkdagen na dag van bestelling op door opdrachtgever aangegeven locatie.

De werkzaamheden waarbij de schelpen benodigd zijn, namelijk het herstel van het talud van sloten,vinden met name in het eerste halfjaar van ieder kalenderjaar plaats. De omvang van de opdracht is een raming gebaseerd op historisch volume, namelijk de afnamehoeveelheden van 2015 tot en met 2019. In deze periode is tussen 970 en 1980 ton schelpen per jaar afgenomen. De gemiddelde hoeveelheid in de genoemde jaren is
ongeveer 1350 ton per jaar. Aan deze indicatieve omvang kunnen geen rechten worden ontleend. De maximale omvang van deze raamovereenkomst is gebaseerd op viermaal (i.v.m. de looptijd van vier jaar van de Raamovereenkomst) de grootste afname in bovenstaande historie, dus vier maal 1980 ton. Dat betekent dat, zodra de maximale hoeveelheid van 7.920 ton schelpen is besteld, de raamovereenkomst geen effect meer sorteert, dus van rechtswege eindigt. De looptijd van de te sluiten raamovereenkomst is vier jaar, waarbij er voor Waterschap Hunze & Aa’s de mogelijkheid is om gedurende de gehele looptijd van de raamovereenkomst tussentijds op te zeggen met een opzegtermijn van drie maanden. Waterschap Hunze & Aa’s streeft ernaar om de Raamovereenkomst per 1 februari 2020 in te laten gaan.

AN- Technisch gezien is dat kul die opzegtermijn van drie maanden, immers er is geen afname verplichting, dus bestel je drie maanden niets.

Bron: CTM Solution en Tenderned 22 november 2019 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/181198

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *