Levering residentie armaturen 2023-2027 Den Haag – Aanbestedingsnieuws

Levering residentie armaturen 2023-2027 Den Haag

Foto: Pixabay.com

Het verlichtingsareaal van Den Haag bevat ca. 77.000 lichtpunten, waarvan momenteel ca. 30% is voorzien van energiezuinige ledverlichting. De gemeente Den Haag is voornemens om versneld ledverlichting uit te gaan rollen in de stad. Hiervoor is door het Haagse stadsbestuur een eenmalige financiële impuls beschikbaar gesteld. De gemeente verwacht in de komende jaren ca. 6.000 conventionele armaturen op jaarbasis te (laten) vervangen door energiezuinige LED-armaturen. Binnen het verlichtingsareaal wordt onderscheid gemaakt tussen twee armatuurgroepen. 70% van het areaal betreft residentie armaturen. De overige 30% betreft historische armaturen en specials. De opdracht in deze aanbesteding heeft betrekking op het leveren van residentie armaturen.

Met  deze aanbestedingsprocedure wenst de gemeente Den Haag een raamovereenkomst te sluiten met (maximaal) twee leveranciers voor het op afroep- en naar behoefte leveren van residentie armaturen. De eisen aan de te leveren armaturen en aanverwante dienstverlening zijn omschreven in het Programma van Eisen. De eisen en
voorwaarden aan de opdracht bieden aan leverancier(s) de ruimte om een armatuur te ontwikkelen dat voldoet aan het Programma van Eisen in de periode na aanvang van de raamovereenkomst. Als randvoorwaarde c.q. eis geldt dat het product van leverancier uiterlijk achttien maanden na ondertekening van de raamovereenkomst met goedkeuring van opdrachtgever de acceptatieprocedure conform het Programma van Eisen heeft doorlopen.

De raamovereenkomst wordt afgesloten voor een termijn van vier jaar. De maximale waarde van het totaal aan nadere opdrachten die onder de raamovereenkomst(en) kunnen worden opgedragen bedraagt €10.000.000,- ex. btw over de maximale looptijd. Binnen de raamovereenkomst worden de nadere opdrachten verdeeld tussen twee leveranciers. De opdracht wordt aanbesteed volgens de Europese openbare aanbestedingsprocedure. De aanbesteder gunt de opdracht (in voorkomend geval van gunning) op grond van de naar het oordeel van de aanbesteder economisch meest voordelige inschrijving. Ter vaststelling van de economisch meest voordelige Inschrijving wordt gehanteerd de: “beste prijs-kwaliteitsverhouding”. Bij deze aanbesteding wordt gebruik gemaakt van de beoordelingsmethode “Gunnen Op Waarde”.

Bron: Tenderned zondag 4 december 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/281528

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *