Levering, reparatie en onderhoud strandafvalvoertuig Den Haag – Aanbestedingsnieuws

Levering, reparatie en onderhoud strandafvalvoertuig Den Haag

Strand bij Kijkduin
Foto: E.Ploeg

Het Haags Veegbedrijf (HVB), onderdeel van de Dienst Stadsbeheer, is binnen de gemeente Den Haag verantwoordelijk voor het schoonhouden van het 12 kilometer lange strand van Den Haag. Vooral in de zomermaanden vergt dit veel capaciteit van personeel en middelen. Onder de werkzaamheden op het strand valt het legen van de afvalbakken. Om dit op efficiënte wijze
uit te voeren heeft de gemeente Den Haag behoefte aan de inzet van een strandafvalvoertuig (SAV) met laadkraan en haakarm. Dit betreft een 3-assige vrachtwagen met op- en ombouw die geschikt is om te rijden in het mulle strandzand en die tevens geschikt is om in de stedelijke omgeving te functioneren. Het voertuig dient buiten het strandseizoen inzetbaar te zijn voor reguliere bedrijfsvoering van het HVB, zoals inzet voor het verwijderen van grote hoeveelheden blad in het bladseizoen.

Tot de scope van de opdracht behoort het leveren van de volgende producten en dienstverlening:
• Het leveren van één strandafvalvoertuig (SAV);
• Het repareren en onderhouden van de SAV voor de duur van acht jaar.

De gemeente Den Haag heeft het voornemen om met één leverancier een overeenkomst te sluiten voor het éénmalig leveren van één voertuig SAV, inclusief reparatie en onderhoud voor de duur van acht jaar. De overeenkomst heeft een looptijd vanaf de datum van opdrachtverstrekking tot het moment van oplevering en acceptatie van het voertuig. De reparatie- en onderhoudsovereenkomst voor het voertuig gaat in op het moment van acceptatie van het voertuig en heeft een looptijd van acht jaar.
Het te leveren product en bijbehorende specificaties, eisen, voorwaarden en dienstverlening staan nader omschreven in het Programma van Eisen. De opdracht wordt aanbesteed volgens de Europese openbare aanbestedingsprocedure, conform
het ARW 2016, voor zover niet van het ARW is afgeweken in de aanbestedingsdocumenten.. Ter vaststelling van de economisch meest voordelige inschrijving wordt gehanteerd het gunningscriterium: “beste prijs-kwaliteitsverhouding”.

Bron: Tenderned 11 mei 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/227534

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *