Levering penningen en wapenschilden – Defensie – Aanbestedingsnieuws

Levering penningen en wapenschilden – Defensie

Foto: Defensie.nl

De opdracht in deze openbare aanbesteding omvat de levering van diverse soorten penningen en wapenschilden veelal in kleinere oplage uitgegeven en vaak voorzien van een individuele gravure. Deze penningen en wapenschilden zijn ‘op maat gemaakt’en speciaal in opdracht van Defensie ontwikkeld. Kenmerkend voor deze artikelsoort is het gebruik van (heraldische) ontwerpen, tekeningen, mallen en matrijzen. Niet onder deze opdracht vallen spelden en andere decoratieve uniform-uitrustingen.

De aanbestedende dienst schat in dat gedurende de gehele looptijd van de raamovereenkomst een hoeveelheid van circa €200.000,- exclusief btw per jaar zal worden afgenomen. De maximumwaarde van de opdracht hangt af van het bedrag dat inschrijvers in rekening brengen danwel van de exacte vraag van de aanbestedende dienst. Aan de inschatting van de omvang van de raamovereenkomst kunnen geen rechten worden ontleend. De aanbestedende dienst heeft een zo zorgvuldige mogelijke schatting van de omvang van de raamovereenkomst gemaakt, maar de daadwerkelijke afname is niet gegarandeerd. De af te sluiten overeenkomst heeft een initiële looptijd van twee jaar. De overeenkomst kan tweemaal met de duur van twaalf maanden door de aanbestedende dienst worden verlengd. De functionele en/of technische eisen voor de uitvoering van de opdracht zijn omschreven in het programma van eisen. De aanbestedende dienst gunt de opdracht aan de inschrijver met de economisch meest voordelige inschrijving, op basis van de laagste prijs en voldoet aan alle gestelde knock-out criteria. ( Dus toch de beste prijs-kwaliteitsverhouding (redactie). De uitsluitings- en geschiktheidseisen, de prijs en de kwaliteit worden los van elkaar beoordeeld.

Bron: Tenderned zaterdag 1 januari 2022 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/248458

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *