Handgereedschappen veiligheidsregio Noord- en Oost- Gelderland – Aanbestedingsnieuws

Handgereedschappen veiligheidsregio Noord- en Oost- Gelderland

De veiligheidsregio Noord- en Oost- Gelderland (VNOG)  staat aan de vooravond van de vervanging van 82 blusvoertuigen. Uitgangspunt is dat deze blusvoertuigen, inclusief hun bepakking, uniform en uitwisselbaar zijn. De aanbestedende dienst is van plan in de periode 2022-2026 de handgereedschappen aan te schaffen.  De VNOG zal in het eerste kwartaal van 2022 per perceel voor ca. 15 blusvoertuigen handgereedschappen bestellen. De overige sets worden per perceel in overleg tussen opdrachtgever en opdrachtnemer na gunning evenredig gepland in de kwartalen 2 t/m 4 van 2022. De gehele scope van de aanbesteding is uiterlijk eind 2022 geleverd.

De Aanbestedende Dienst heeft de opdracht onderverdeeld in 4 percelen:
Perceel 1: Handgereedschappen
Perceel 2: THV middelen
Perceel 3: THV helm
Perceel 4: PBM’s klein en diversen

De aanbestedende dienst heeft het voornemen om per perceel één leverancier te contracteren. Inschrijven kan op één willekeurig perceel, op een willekeurige combinatie van percelen of op alle percelen. Inschrijving vindt per perceel afzonderlijk plaats. Meerdere percelen kunnen aan dezelfde inschrijver worden gegund. Er geldt geen maximum aantal percelen dat aan een inschrijver gegund kan worden. Uitgangspunt is om niet meer dan het noodzakelijk aantal leveranciers te contracteren dan nodig is. In geen enkel geval zal aan meer dan twee inschrijvers op een perceel gegund worden.

De aanbestedende dienst kent een bijzondere status toe aan de volgende twee producten:
Perceel 1 Handgereedschappen:  Oplaadbare handlamp.
Perceel 2 THV middelen: Stabilisatie set gekanteld voertuig.
De aanbestedende dienst wil geen concessie doen op de kwaliteit van deze bijzondere status producten. Daarom neemt VNOG in deze aanbesteding een bepaling op om deze ‘bijzondere status producten’ af te zonderen van gunning op een perceel.

De aanbesteding ‘Handgereedschappen VNOG’ wordt door de aanbestedende dienst aanbesteed door middel van de Europese openbare aanbestedingsprocedure. Gunning van de opdracht zal per perceel afzonderlijk plaatsvinden op grond van het
gunningscriterium EMVI op basis van de “beste prijs-kwaliteitsverhouding”.

Bron: Tenderned zaterdag 1 januari 2022 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/248466

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *