Levering lappersauto’s en kleine zijladers Utrecht – Aanbestedingsnieuws

Levering lappersauto’s en kleine zijladers Utrecht

Stadsbedrijven van de gemeente Utrecht is verantwoordelijk voor een schone en veilige leefomgeving waarin mens en milieu meetellen. Voor het onderhoud van de openbare ruimte en het reinigen van straten, zet Stadsbedrijven, afdeling Wijkonderhoud & Service, diverse voertuigen in. De opdracht in deze aanbesteding betreft de inkoop van acht lappersvoertuigen (voertuigen voor de stratenmakers) en 2 zijladers (voertuig met zijbelading voor het laden van minicontainers in de binnenstad) ter vervanging van de huidige lappersvoertuigen en zijladers welke tegen het einde van hun economische leeftijd lopen. Het onderhoud aan deze voertuigen wordt niet ingekocht, daarvoor is een apart onderhoudscontract aanwezig binnen de gemeente. Op dit moment is de onderhoudspartij Orion Complex Fleets B.V.
De aanbesteding bestaat uit twee percelen.

  • Perceel 1: 2 zijladers
  • Perceel 2: 8 lappersvoertuigen met oplegger

De gemeente wil per perceel aan één inschrijver de opdracht gunnen. De gemeente gunt de beide opdrachten aan de inschrijvers met de economisch meest voordelige inschrijving op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding. U kunt inschrijven voor beide percelen en kunt ook beide percelen gegund krijgen. Voor deze opdracht volgt de gemeente de Europese openbare aanbestedingsprocedure volgens de Aanbestedingswet 2012.  Een onderneming mag slechts één inschrijving doen. Als een onderneming meerdere malen inschrijft, zelfstandig of als deelnemer in een combinatie, dan wijst de gemeente alle inschrijvingen van deze onderneming af als ongeldige inschrijvingen.

NDR: Als je dus inschrijft op beide percelen moet dat tellen voor één inschrijving? Zo te zien bestaat een inschrijving dus altijd uit 2 aparte prijsformulieren voor Perceel 1 en Perceel 2, ook als je maar op één perceel wilt inschrijven, of zoals in de offerteaanvraag is vermeld: Uw inschrijving bevat de volgende documenten:
– Het Uniform Europees Aanbestedingsdocument
– Prijsinvulformulier Perceel 1
– Prijsinvulformulier Perceel 2
– Documenten behorende bij kwalitatieve gunningscriteria (voor beide percelen, zie bestek). 

De onderstaande producten worden tijdens de praktijkbeoordeling beoordeeld:
Perceel 1:
Bestelwagen chassis
Zijbelading, elektrisch aangedreven
Perceel 2:
Bestelwagen chassis met oplegger
Laad- en loshulp, aardgasmotor
Tijdens een verificatieoverleg met de winnende inschrijver wordt het onvoorwaardelijk voldoen aan alle gestelde eisen nogmaals geverifieerd.

 

Bron: Tenderned zondag 12 december 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/246626

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *