Levering illuminatie schijnwerpers en NPK armaturen Amsterdam – Aanbestedingsnieuws

Levering illuminatie schijnwerpers en NPK armaturen Amsterdam

©Zaz 2019

Het verlichten en aanlichten (illumineren) van monumentale gebouwen, bruggen en kunstwerken in Amsterdam wordt veelal gerealiseerd met schijnwerpers en grondspots. De verlichting van de meeste wegen van het hoofdnet auto in Amsterdam met de naastgelegen fiets- en voetpaden zijn uitgevoerd met een NPK armatuur-mastcombinatie voorzien van een schijnwerper. De NPK armatuur straalt daarbij niet in de diepte maar in de breedte met een straatverlichtingsoptiek. Voor zowel illuminatie schijnwerpers als NPK armaturen heeft gemeente Amsterdam behoefte aan een overeenkomst.

De illuminatie schijnwerpers zijn nodig voor groot onderhoud en uitbreiding van stadsilluminatie. De NPK armaturen zijn nodig voor storingen, schades, groot onderhoud en nieuwbouw/herprofileringen. Daarnaast geldt voor beide dat gemeente Amsterdam de ambitie heeft om in korte tijd over te willen gaan naar LED verlichting van haar volledige areaal. Uitgangspunt van gemeente Amsterdam is om de bouwstoffen zelf in te kopen.
Opdrachtgever wil met deze aanbestedingsprocedure de volgende doelstellingen bereiken:

  • Bijdragen aan het besparen van energie en reduceren van de Co2 uitstoot voor openbare verlichting en lichtkunst, stadsilluminatie en decoratieve verlichting.
  • Het rechtmatig sluiten van een Overeenkomst voor het inkopen van illuminatie schijnwerpers op basis van LED.
  • Het rechtmatig sluiten van een Overeenkomst voor het inkopen van NPK armaturen.

Opdrachtgever heeft ervoor gekozen om de Opdracht onder te verdelen in twee percelen:

  • Perceel 1 Illuminatie schijnwerpers.
  • Perceel 2 NPK armaturen

De aamovereenkomst wordt per perceel afgesloten voor de duur van drie jaar met een optie tot verlenging van één maal één jaar. De raamovereenkomst gaat in op 18 januari 2021.

De opdrachtgever garandeert binnen de initiële looptijd van deze raamovereenkomst verschillende nadere overeenkomsten te verstrekken met een gezamenlijke waarde van minimaal € 150.000,- exclusief BTW voor perceel 1 en € 400.000,- exclusief BTW voor perceel 2 .
Conform het arrest van het Europese Hof van Justitie van 19 december 2018 (ECLI:EU:C:2018:1034) bedraagt de maximale financiële contractwaarde van de opdracht voor de initiële contractduur inclusief alle benoemde verlengingsopties voor perceel 1 € 1.000.000,- en voor perceel 2 € 2.000.000,- . Opdrachtgever benadrukt dat de maximale financiële contractwaarde geen omzetgarantie is en hier los van staat,
opdrachtnemer kan aan de bedragen geen rechten ontlenen.

Op 26 maart 2018 heeft de gemeente Weesp (circa 19.000 inwoners) besloten om naar aanleiding van de uitslag van een raadgevend referendum een ambtelijke fusie-traject in te zetten met de gemeente Amsterdam. Sinds 1 juni 2019 zijn de ambtenaren van de gemeente Weesp overgegaan
naar de gemeente Amsterdam en sindsdien verricht de gemeente Amsterdam de dienstverlening voor de gemeente Weesp waarbij er een centrum-gastgemeenteregeling is overeengekomen. De gemeenteraden van Amsterdam en Weesp hebben begin 2020 ingestemd met het  herindelingsontwerp gemeenten Weesp en Amsterdam. Het is de bedoeling dat met de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 deze herindeling een feit is en Weesp onderdeel wordt van de gemeente Amsterdam. Weesp behoudt haar eigen stadsrechten. Hierop vooruitlopend heeft Weesp het Inkoop- en Aanbestedingsbeleid van Amsterdam van toepassing verklaard op Weesp. Meer informatie over de gemeentelijke herindeling is te vinden op 
www.weesp.amsterdam.nl. Een optie om de in deze aanbesteding uit te vragen dienstverlening uit te breiden naar de
gemeente Weesp is daarom uitdrukkelijk een onderdeel van de in de markt te zetten opdracht.

Bron: Tenderned 7 augustus 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/202249

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *