Levering ICT-Hardware (desktops en laptops) – Gomarus scholengemeenschap Gorinchem – Aanbestedingsnieuws

Levering ICT-Hardware (desktops en laptops) – Gomarus scholengemeenschap Gorinchem

De Gomarus scholengemeenschap is een streekschool met een vestiging in Gorinchem en Zaltbommel: de leerlingen komen uit de Alblasserwaard, Vijfheerenlanden, het land van Heusden en Altena, de Bommelerwaard en de West-Betuwe. De school gaat uit van de Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs op Reformatorische Grondslag te Gorinchem.

In de huidige situatie heeft Gomarus scholengemeenschap een overeenkomst met Centralpoint en ARP Nederland B.V. voor het leveren van ICT-hardware. Deze overeenkomsten eindigen op 31 januari 2023 van rechtswege. Gomarus scholengemeenschap heeft besloten om de levering van ICT-hardware Europees aan te besteden. De nieuwe overeenkomsten moeten per 1 februari 2023 ingaan. Het doel van deze aanbesteding is het selecteren van drie opdrachtnemers. Eén keer per jaar wordt, op basis van geactualiseerde specificaties, een minitender onder de drie opdrachtnemers georganiseerd voor de levering van ICT-Hardware voor het volgende jaar. Per jaar wordt aan de winnende opdrachtnemer een opdracht verstrekt voor de levering van ICT-Hardware voor dat betreffende jaar. De nummer 1 in rangorde bij deze aanbesteding krijgt de opdracht voor het eerste jaar (2023) direct gegund. Begin 2024 zal de eerste minitender georganiseerd worden.

De scope van de aanbesteding ICT-Hardware bestaat uit de volgende onderdelen:
• Laptops
• Desktops (kast + muis en toetsenbord)
Onderstaand zijn de verwachte aantallen voor de eerste opdracht, die aan de nummer één in rangorde bij deze aanbesteding wordt gegund, opgenomen.

  • Laptops personeel 106
  • Laptops leerlingen 10
  • Desktops 21

De uitgevraagde devices dienen uiterlijk in maart 2023 geleverd te worden. De exacte datum is in overleg met opdrachtgever. Genoemde aantallen zijn een schatting en dienen om inschrijvers op gelijke basis te laten
calculeren. De definitieve aantallen worden bij de definitieve bestelling bekend gemaakt. De technische specificaties voor de producten zijn opgenomen in het Programma van Eisen.
De aanbesteding betreft een Europese openbare aanbesteding. De looptijd van de af te sluiten overeenkomsten is vastgesteld op zesendertig maanden met als startdatum 1 februari 2023. Optiejaren: tweemaal één jaar. Optiejaren worden onder gelijkblijvende condities en voorwaarden uitsluitend op initiatief van opdrachtgever geëffectueerd. Opdrachtgever kan derhalve eenzijdig besluiten de overeenkomst al dan niet te verlengen. De opdracht wordt gegund op basis van het gunningscriterium economisch meest voordelige inschrijving op basis van de “beste prijs-kwaliteitsverhouding”.

Bron: Tenderned woensdag 14 september 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/272116

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *