Levering en reparatie randapparatuur – Veiligheidsregio Flevoland – Aanbestedingsnieuws

Levering en reparatie randapparatuur – Veiligheidsregio Flevoland

Laatst geupdate op april 5, 2023 door redactie

©Politie 2020

Aanleiding van de aanbesteding is dat de randapparatuur van de Veiligheidsregio Flevoland ( VRF)  en  Veiligheidsregio Gooi & Vechtstreek )VRGV) technisch en economisch aan vervanging toe is. De uitval van apparatuur neemt toe hetgeen de paraatheid en inzetbaarheid in beide regio’s nadelig beïnvloedt. Dit maakt ook dat deze aanbesteding met de nodige urgentie opgepakt zal worden.

Het doel van deze aanbesteding is om per Veiligheidsregio te komen tot een overeenkomst met één leverancier. Deze opdracht wordt gegund aan de inschrijver die de economisch meest voordelige inschrijving, zijnde de inschrijving met de beste prijs-kwaliteitsverhouding heeft uitgebracht. De te sluiten overeenkomst per Veiligheidsregio heeft een looptijd van zeven jaar. Hierna heeft opdrachtgever het recht de overeenkomst te verlengen met drie opties tot verlenging van één jaar. In principe draagt elke Veiligheidsregio haar eigen kosten. De VRF en de VRGV (samen ook VRFGV) hebben echter het recht, maar niet de plicht, om (restanten van) budgetten en/of kosten aan elkaar over te dragen.

De scope van de Opdracht bestaat uit het leveren van onderstaande randapparatuur:
 Mobilofoons;
 Portofoons en spreeksleutels (TMO);
 Portofoons en spreeksleutels (DMO, inclusief repeaterlicentie);
 Overige accessoires zoals bureauladers, autoladers, kabels e.d.;
 Headsets (optioneel).

Naast het leveren van de hierboven beschreven randapparatuur dient de leverancier op verzoek van de VRFGV:
 Defecten aan randapparatuur te repareren op basis van een (nadere) offerte;
 Te ondersteunen bij software- en/of firmware updates (met name bij aanvang/implementatie en eventueel jaarlijks). Software- en/of firmware updates worden door de VRFGV in eigen beheer uitgevoerd.
 Te ondersteunen bij het inbouwen van apparatuur (met name bij aanvang/implementatie). Het inbouwen van apparatuur wordt door de VRFGV in eigen beheer gedaan.

Voor de aanbesteding van de opdracht hanteert de aanbestedende dienst de Europese openbare aanbestedingsprocedure.

Bron: Tenderned zaterdag 4 maart 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/290447

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 6 maart 2023

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *