Bouwkundig en installatietechnisch werk – Prinses Margrietschool Rotterdam – Aanbestedingsnieuws

Bouwkundig en installatietechnisch werk – Prinses Margrietschool Rotterdam

Laatst geupdate op april 5, 2023 door redactie

Impressie: ©PCBO

De Stichting Protestants-Christelijk Basis- en Orthopedagogisch Onderwijs (PCBO) is de aanbestedende dienst in deze opdracht. De Prinses Margrietschool is een school met bijna 280 leerlingen tussen het groen en de sportvelden. De school heeft een bijzondere plek in de wijk en de kinderen komen voornamelijk uit Sportdorp en Kreekhuizen. Het is een school met dorpse allure in een grote stad. Dit wordt versterkt door de ligging in het groen en nabij het park. De huidige Prinses Margrietschool heeft een omvang van ongeveer 1.800 m2 BVO en stamt uit de jaren 50/60. De school is een zogenaamde MUWI-school. De huidige school is functioneel en technisch beoordeeld en is niet meer geschikt geacht om onderwijs te bieden volgens de nieuwe
onderwijsvisie. Technisch voldoet het gebouw niet meer aan de huidige eisen op het gebied van technische kwaliteit en duurzaamheid. Aanpassing en renovatie van de school is geen optie. Besloten is om voor de Prinses Margrietschool vervangende nieuwbouw op het huidige perceel aan de Sportlaan te realiseren. De nieuwe school krijgt een omvang van ongeveer 2.400 m2 BVO.

De projectopdracht omvat:
◆ Het realiseren van de nieuwbouw op de huidige speelplaats en het aangrenzende terrein aan de westkant. De realisatie vindt daarmee plaats naast de in gebruik blijvende school;
◆ Het slopen van de bestaande school; De sloop vindt daarmee plaats naast de in gebruik zijnde nieuwe school;
◆ Het aanleggen van het schoolplein en het omringende terreinen. De realisatie van het terrein vindt daarmee plaats naast de in gebruik zijnde nieuwe school.

De projectplanning voorziet in een start bouw (op locatie) medio oktober 2023. De uitvoering van de nieuwbouw schatten aanbesteder in op circa veertien maanden, waardoor de oplevering mogelijk rond de kerstvakantie 2024 kan plaatsvinden. De ingebruikname van de nieuwbouw zal daarmee begin 2025 kunnen plaatsvinden. Direct daarna zal de sloop van de bestaande school moeten plaatsvinden. Voor de sloop en de inrichting van het terrein wordt nu uitgegaan van circa 3 à 4 maanden. Streven is om het gehele project voor de zomervakantie 2025 feestelijk te openen.

De opdracht is verdeeld in een twee percelen.
Perceel 1:
De bouwkundige werkzaamheden incl. de sloop van de bestaande school, asbestsanering en de civieltechnische werkzaamheden voor het terrein rondom de nieuwbouw.
Perceel 2:
De installatiewerkzaamheden van de elektrotechnische en werktuigbouwkundige installaties.

De coördinatie van deze werkzaamheden zal in de uitvoering tot de verantwoordelijkheid van de bouwkundig aannemer  behoren. Onbekend is of men op beide percelen mag inschrijven. Aanbesteder voert een niet-openbare procedure en gunt op de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Bron: Tenderned zaterdag 4 maart 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/290425

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 6 maart 2023

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *