Levering en onderhoud verplaatsbare 50 meter modulaire schietbaan – Politie – Aanbestedingsnieuws

Levering en onderhoud verplaatsbare 50 meter modulaire schietbaan – Politie

Laatst geupdate op april 5, 2023 door redactie

Foto: pixabay.com

Ten behoeve van de nationale veiligheid en alsmaar toenemende (terroristische) dreiging gaat de Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging (DKDB), onderdeel van de Landelijke Eenheid van de Politie in Nederland haar schouderwapens vervangen voor een wapen dat aan de eisen en wensen van de huidige tijd voldoet. Daarvoor heeft de DKDB behoefte aan het
omscholen van alle gebruikers naar het nieuwe wapen en de daarbij behorende munitie en accessoires. Voor het omscholen van de DKDB heeft de Politie een tijdelijke extra behoefte aan schietbaancapaciteit. De opdracht in deze aanbesteding van de Politie omvat het ontwerpen, realiseren en meerjarig onderhouden van een verplaatsbare modulaire 50 meter schietbaan van categorie C op de politie locatie Politieacademie te Ossendrecht voor het trainen van eenheden van de Politie. Alle minimale eisen die de Politie stelt aan deze opdracht staan beschreven in de contractdocumenten die apart zijn te downloaden via het aanbestedingsplatform.

Tot de scope van de opdracht behoort specifiek het realiseren en bedrijfsklaar opleveren van een verplaatsbare en modulaire opgebouwde binnenschietbaan van categorie C met een vrije netto schietlengte van minimaal 50 meter, een vrije netto breedte van minimaal 14 meter, opstelruimte van minimaal 5 meter en de benodigde aanpalende ruimte voor het opslaan van
diverse (oefen)materialen en schoonmaakapparatuur met een oppervlakte van circa 1.100 m² BVO. De scope is inclusief:
• bijbehorende terreininrichting en fundering;
• volledige aansluiting van de schietbaan op het elektriciteitsnet van het complex Ossendrecht
• twee jaar onderhoud, tweemaal optioneel te verlengen met één jaar.

Dit project heeft raakvlakken met verduurzaming in het kader van circulariteit en de wens van de Politie om een demontabel principe toe te passen. Zodat na de tijdelijke situatie er hergebruik kan plaats vinden. Zaken als duurzaamheid (zoals ledverlichting, warmteterugwinning) zijn meegenomen in het Programma van Eisen (PVE). Ook het zo energiezuinig uitvoeren van de schietbaan is opgenomen in het PVE. Het dient mogelijk te zijn om de schietbaan in de toekomst door middel van demontabele onderdelen te verplaatsen. De belangrijke waardevolle groenopstand blijft bestaan, het plot is hieromheen gesitueerd. Tot de scope van het project behoren in ieder geval de volgende niet-limitatieve werkzaamheden:
1. Onderhoudstermijn.
2. Noodzakelijke bescherming van bomen, groen, bestrating, straatmeubilair, etc. en naast gelegen gebouwen.
3. Aanvraag, verkrijgen en uitvoeren van eventuele verkeersmaatregelen.
4. Eventuele herstelwerkzaamheden buiteninrichting als gevolg van uitvoeringswerkzaamheden zoals steigerwerk, transport materiaal en materieel., etc.
5. En alle andere noodzakelijke werkzaamheden die nodig zijn om het doel van het project te bewerkstellingen.

De Politie is van plan met één dezelfde opdrachtnemer over te gaan tot het sluiten van:
• een basisovereenkomst t.b.v. het ontwerp en de realisatie, met een verwachte ingangsdatum is 18 juli 2023 en als uiterlijke datum van oplevering 02 augustus 2024;
• een raamovereenkomst t.b.v. meerjarig onderhoud, met een looptijd van twee jaar, met een optie tot verlenging van tweemaal één jaar. De verwachte ingangsdatum is per direct na dechargeverlening basisovereenkomst.

De Politie gunt de opdracht volgens het gunningscriterium Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding (BPKV).

Bron: Tenderned donderdag 2 maart 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/290058

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 3 maart 2023

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *