Levering en plaatsing zonnestroominstallaties en omvormers in Schagen – Aanbestedingsnieuws

Levering en plaatsing zonnestroominstallaties en omvormers in Schagen

Teneinde op meer duurzame wijze te voorzien in de Schagense energiebehoefte is door de gemeente Schagen budget beschikbaar gesteld om 7 gemeentelijke gebouwen te voorzien van zonnestroominstallaties. 

NDR: De aanbestedingsleidraad die de bron is voor deze excerpt vermeldt het aantal van 7 gemeentelijke gebouwen. De aankondiging en dus ook het dashboard op Tenderned vermelden “Levering en montage van 532 zonnepanelen voor 8 daken in de gemeente Schagen”.

Het plaatsen van zonnestroominstallaties leidt daarnaast tot een reductie van de energiekosten. Op termijn worden ook overige gemeentelijke gebouwen voorzien van zonnestroominstallaties. Het plaatsen van zonnestroominstallatie gebeurt op een schaal dat wordt voorzien in de eigen energiebehoefte. Het is niet noodzakelijk dat extra energie wordt gegenereerd ten behoeve van verkoop. Schagen wil een overeenkomst afsluiten met één opdrachtnemer. Het streven van de gemeente is dat levering en plaatsing van de zonnestroominstallaties op 15 juli 2021 is afgerond. 

Op 27 januari 2021 is er gelegenheid om de locaties, daken en technische ruimten te schouwen. Indien u van deze schouw gebruik wilt maken, wordt u verzocht u zich hiervoor aan te melden via de berichtenmodule van TenderNed. U kunt zich voor de schouw aanmelden tot 25 januari 2021 . Uw organisatie kan, vanwege de corona pandemie met slechts één persoon deelnemen aan de schouw. Vermeldt u bij uw aanmelding alstublieft welk gebouw u wenst te bezichtigen. Na ontvangst van de aanmeldingen maken wij een planning en delen die met u via de berichtenmodule van TenderNed.

De overeenkomst wordt gegund aan de inschrijver die de laagste prijs aanbiedt. De kwaliteitseisen van de opdracht zijn door middel van de technische specificaties en overige voorwaarden/bepalingen geheel vastgelegd. De opdracht is dermate gestandaardiseerd en opdrachtgever ziet voor deze opdracht geen onderscheid in extra kwaliteit, waardoor is besloten om
laagste prijs als gunningscriterium op deze opdracht toe te passen.

Bron: Tenderned 14 januari 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/216778

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *