Aanbesteding Ademlucht Brandweer Brabant-Noord – Aanbestedingsnieuws

Aanbesteding Ademlucht Brandweer Brabant-Noord

Foto: Zieglerbrandweertechniek

Binnen het verzorgingsgebied van de veiligheidsregio Brandweer Brabant Noord zijn veel bedrijven gevestigd in verschillende sectoren o.a. agrarisch, voeding, chemie, transport, bouw, luchtvaart, scheepvaart, enz. Elke bedrijfstak heeft een een eigen risico waar de brandweer tijdens een calamiteit bij betrokken kan zijn. Tijdens het bestrijden van diverse calamiteiten is het gebruik van ademluchtapparatuur bij incidenten een dagelijkse gang van zaken, of dit bij een inzet van een brand, ongeval met
gevaarlijk stoffen, gaslek of inzet met een rescue-zaag is: het gebruik van ademlucht komt veelvuldig voor. Ademlucht bij BBN wordt gebruikt door circa 1000 mensen. Ademluchtapparatuur wordt veel gebruikt bij oefeningen op de posten, bij periodiek preventief medisch onderzoek (PPMO)en de jaarlijkse fysieke test. Daarnaast gaan de posten ook een maal per jaar naar een realistisch oefencentrum waar ademluchtapparatuur veel wordt ingezet. Maar niet alleen bij het oefenen wordt ademlucht gebruikt, ook bij de opleidingen van manschappen en bevelvoerders wordt hier veel gebruikt van gemaakt en ook op een realistisch oefencentrum. 
Huidige manier van onderhoud ademlucht Op dit moment vindt het onderhoud binnen BBN niet uniform plaats. Het oostelijk en westelijk deel van BBN hanteren niet dezelfde werkwijze. Zo vindt in een deel het onderhoud en
keuren volledig in eigen beheer plaats, terwijl in het andere deel het onderhoud en keuren deels is uitbesteed aan een leverancier. Het oostelijk en westelijk deel beschikken dan ook niet over dezelfde testapparatuur.

Op dit moment is er geen uniformiteit binnen BBN als het gaat over samenstelling van helmademlucht (verschillende leveranciers). Daarnaast is er geen uniformiteit qua afschrijvingstermijnen van de verschillende producten en bestaat er veel verschil qua aanschafdatums van de producten. Verschillende producten naderen diens einde levensduur. De wijze van
onderhoud aan de producten binnen BBN is niet uniform. Daarnaast beschikt BBN op dit moment niet (meer) over overeenkomsten voor ademlucht en/of brandweerhelmen.
BBN wenst met deze aanbesteding een slag te maken qua uniformiteit en professionalisering. Belangrijke aspecten voor BBN zijn hierin klantvriendelijkheid en doelmatigheid.
Deze aanbesteding heeft betrekking op een opdracht voor het volledig vervangen van adembescherming met helm en het leveren van onderhoudstrainingen en –materialen gedurende de contractduur van 10 jaar voor de gehele scope.
BBN verwacht dat de implementatie van nieuwe adembescherming met helm circa 6 maanden in beslag zal nemen (zodat ook de belasting van eigen medewerkers BBN in de avonden in een werkweek behapbaar blijft). BBN houdt er ook rekening mee dat de beoogde implementatieplanning sterk afhankelijk is van de (on)mogelijkheden door de corona maatregelen.

Het doel van deze aanbesteding is om een overeenkomst te sluiten met een opdrachtnemer. De contractduur van de overeenkomst bedraagt twee vaste jaren. Deze overeenkomst kan door BBN daarna met acht maal één jaar worden verlengd. De maximale contractduur is derhalve tien jaar. Een verlenging vindt stilzwijgend plaats, een beëindiging vindt schriftelijk plaats. BBN deelt de opdrachtnemer uiterlijk drie maanden voor het aflopen van de overeenkomst schriftelijk mee als hij de overeenkomst niet wenst te verlengen. Zonder een schriftelijke mededeling van beëindiging door BBN, vindt een verlenging stilzwijgend plaats. 

BBN is op zoek naar een opdrachtnemer die de volgende producten/diensten kan leveren:

  • Levering van alle bouwstenen van adembescherming (Helm met nekflap, Gelaatsstuk, Longautomaat, Draagtoestel, Cilinder met hoes);
  • Levering van onderhoudsmaterialen (vervangingsonderdelen van bovenstaande producten);
  • Verzorgen van onderhoudstrainingen;
  • Implementatie (Uitrol en instructie) van nieuwe producten op postniveau;
  • Adviseren bij geschikt maken van testbanken die nu in gebruik zijn bij BBN voor gebruik met de te leveren ademlucht-apparatuur;
  • Na gunning de consultancy bij inrichten nieuwe werkplaatsen en logistiek.

De omvang van de aanbestede opdracht is beschreven in het prijzenblad. De genoemde aantallen zijn indicaties / schattingen.
Gunning van de Opdracht vindt plaats op basis van het gunningscriterium de beste prijs-kwaliteitsverhouding

Bron: Tenderned 14 januari 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/216859

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *