Levering en plaatsing van abri’s provincie Utrecht – Aanbestedingsnieuws

Levering en plaatsing van abri’s provincie Utrecht

Zomaar een abri. Foto: Google Streetview

De aanleiding voor deze aanbesteding is de vervanging van de huidige abri’s. Het doel is het sluiten van een raamovereenkomst met één leverancier ten behoeve van de levering en plaatsing van abri’s.

De uitgangspunten van deze aanbesteding zijn de volgende:

  • Opdrachtnemer levert en plaatst (inclusief aansluiting op elektra) de abri’s.
  • Opdrachtnemer verstrekt eisen voor het optimaal beheren en onderhouden van de abri’s
  • De (reserve) onderdelen ten behoeve van beheer, onderhoud en schadeherstel worden door opdrachtnemer ter beschikking gesteld aan de reclame exploitant (tegen vooraf vastgestelde prijzen).
  • Opdrachtnemer biedt via deze raamovereenkomst de mogelijkheid om ook nieuwe abri’s aan te schaffen gedurende de duur van de raamovereenkomst.
  • De opdrachtgever selecteert via een separate aanbesteding de exploitant voor reclame exploitatie inclusief het beheer- en onderhoud van de abri’s.
  • Opdrachtnemer zal eigenaar worden van de huidige abri’s en dient deze oude abri’s te verwijderen gelijktijdig met het plaatsen van de nieuwe abri.

Via deze aanbesteding zal de Opdrachtgever een overeenkomst sluiten met één contractant. De Opdrachtgever heeft zich ten doel gesteld abri’s te realiseren op haltelocaties die onder het beheer van de provincie vallen.

Momenteel zijn er 236 abri’s geplaatst, welke eigendom zijn van de provincie Utrecht.
Bij de start van de raamovereenkomst worden deze abri’s in eigendom overgedragen aan de opdrachtnemer. In totaal moeten 190 abri’s geplaatst worden, met mogelijk een uitbreiding van 7 stuks.

De eisen waaraan de abri’s minimaal moeten voldoen zijn neergelegd in de aanbestedingsdocumenten. De opdrachtgever gaat ervan uit dat de inschrijvers een keuze maken voor een reeds beschikbaar model dat aansluit op de wensen van de opdrachtgever, maar specifiek voor de provincie ontwikkelde abri’s zijn ook mogelijk, mits deze volledig voldoen aan de gestelde eisen. De opdrachtnemer behoudt in dat geval de rechten om het ontwerp ook elders aan te bieden. Deze in de documenten genoemde eisen laten geen extreme eisen zien als “groene” daken, wel moeten alle onderdelen recyclebaar zijn. Verder moeten ze minstens een zitplek hebben waar dan weer geen water op mag blijven staan. Een eis die Aanbestedingsnieuws mist is op het gebied van veiligheid. Dit bedenken wij niet zelf maar in het recente verleden zijn er een aantal kinderen in Haagse abri’s vast komen te zitten omdat ze met hun vinger peurden in de in het zitgedeelte geboorde gaten, (om wateroverlast tegen te gaan). 

De looptijd van de raamovereenkomst is 20 maanden, en kan tweemaal eenzijdig door de provincie Utrecht worden verlengd voor een periode van telkens 5 jaar. De looptijd van de raamovereenkomst is langer dan vier jaar. De reden hiertoe is dat de abri’s een levensduur (voor wat betreft constructie) hebben van minimaal 20 jaar. Het doel is consistentie op het gebied van abri’s. Om deze reden is het van belang dat gedurende een lange periode gelijke producten besteld kunnen worden.

Bron: Tenderned 10 december 2019 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/182527

 

 

 

 

1 thought on “Levering en plaatsing van abri’s provincie Utrecht

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *