Beheer, onderhoud en reclame exploitatie van abri’s provincie Utrecht – Aanbestedingsnieuws

Beheer, onderhoud en reclame exploitatie van abri’s provincie Utrecht

Abri Soest. Foto: Google Streetview

Volgens de titel van de leidraad  is de opdracht: beheer, onderhoud en reclame exploitatie van abri’s en fietsoverkappingen. Het doel van de aanbesteding is om met één inschrijver te komen tot het sluiten van een concessieovereenkomst voor het beheren, onderhouden en exploiteren van Abri’s.

De aanleiding van deze aanbesteding is de vervanging van de huidige abri’s. De opdrachtgever heeft een onderneming geselecteerd (Epsilon Cities, ‘de leverancier’) die de bestaande abri’s heeft vervangen. zie ook ons artikel over deze aanbesteding: Levering en plaatsing van abri’s provincie Utrecht . Het doel van de aanbesteding is het sluiten van een concessieovereenkomst met één onderneming ten behoeve van beheer, onderhoud en reclame exploitatie van deze abri’s. De leverancier heeft eisen verstrekt voor het optimaal beheren en onderhouden van de abri’s (met het doel dat deze zo lang mogelijk in goede staat kunnen blijven). De (reserve) onderdelen ten behoeve van beheer, onderhoud en schadeherstel worden door leverancier ter beschikking gesteld aan de opdrachtnemer (tegen vooraf vastgestelde prijzen). Het is echter ook toegestaan dat opdrachtnemer zelf zorg draagt voor deze onderdelen, mits deze een vergelijkbare kwaliteit hebben.

Er zijn 197 Abri’s geplaatst, waarvan 67 voorzien zijn van een reclamevitrine. Naast het beheer, onderhoud, schadeherstel en reclame-exploitatie dient de opdrachtnemer tevens het onderhoud van fietsoverkappingen voor haar rekening te nemen. De concessieovereenkomst zal worden aangegaan voor een periode van vijf  jaar met eenmaal een optie tot verlenging van vijf jaar. De concessieovereenkomst zal ingaan op 1 oktober 2022. In verband met het gewenste onderhoudsniveau is gekozen voor deze contractperiode.

De met de opdrachtnemer te sluiten concessieovereenkomst is aan te merken als een concessieopdracht voor diensten in de zin van artikel 1.1 Aanbestedingswet 2012, herzien per 1 juli 2016. Op deze aanbesteding is alleen deel 1 Aanbestedingswet 2012 van toepassing. Aangezien slechts deel 1 de Aanbestedingswet op deze concessie van toepassing is, kan deze aanbesteding worden vormgegeven op een wijze die past bij deze concessie. Waar in de aanbestedingsdocumenten gesproken wordt van een ‘meervoudig onderhandse aanbesteding’ wordt dus niet een meervoudig onderhandse aanbesteding in de zin van de Aanbestedingswet bedoeld. Echter, ook hier geldt dat de beginselen van transparantie en gelijke behandeling worden nageleefd.

De opdrachtgever beoordeelt de inschrijvingen aan de hand van het gunningscriterium de ‘economisch meest voordelige Inschrijving’ op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding. Een beoordelingscommissie zal de score op de gunningscriteria bepalen op basis van deze aanbestedingsleidraad.

Bron± Tenderned maandag 14 februari 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/252331

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *