Levering en onderhoud voertuigen explosieven opruimingsdienst defensie – Aanbestedingsnieuws

Levering en onderhoud voertuigen explosieven opruimingsdienst defensie

Foto: © Defensie.nl

De Aanbestedende dienst en opdrachtgever is de Koninklijke Landmacht. Het Materieellogistiek Commando Land (MatlogCo), onderdeel van de Koninklijke Landmacht is verantwoordelijk voor de instandhouding van het grondgebonden materieel van Defensie. De opdracht betreft de levering van vijftien voertuigen voor de EODD welke gebruikt worden voor het vervoer van personeel en materieel ten behoeve van het onderzoeken en onschadelijk maken van (mogelijke) explosieven. Het voertuig zal op locatie gebruikt worden als werkruimte. Tevens is er de optie tot het leveren van twee extra voertuigen. Daarnaast dient er ook preventief en correctief onderhoud verricht te worden aan de voertuigen over een periode van tien jaar met vijf keer een verlengingsoptie van één jaar. Dit onderhoud vindt plaats in Nederland. Als laatste dient er nog een gebruikersopleiding gegeven te worden. De af te sluiten raamovereenkomst voor het verrichten van het onderhoud aan de voertuigen heeft een
geraamde waarde van €600.000,- excl. BTW voor de gehele looptijd van de raamovereenkomst incl. de optiejaren. Aan de inschatting van de omvang van de raamovereenkomst kunnen geen rechten worden ontleend.

Het voertuig zal door de EODD gebruikt worden voor het vervoer van personeel en materieel ten behoeve van het onderzoeken en onschadelijke maken van (mogelijke en/of geïmproviseerde) explosieven. Het voertuig zal op locatie gebruikt worden als
werkruimte. Het betreffende voertuig zal door de gebruiker ingezet worden in Nederland. Indien noodzakelijk zal het voertuig, optische en geluidssignalen voerend, met hoge snelheid rijden over verharde, openbare (snel)wegen. Incidenteel zal het voertuig met lage snelheid rijden over half- en onverharde paden, wegen en terreinen. De levensduur van het IED-voertuig is vastgesteld op 10 jaar. Het systeem moet bedrijfszeker functioneren gedurende zijn totale levensduur. Het systeem moet onder de normaal gebruikelijke omstandigheden gedurende de levensduur (tenminste 15000 km/jaar af kunnen leggen) zonder overmatige slijtage en/of onderhoudsconsequenties (functioneren). Tevens dient de leverancier te garanderen dat de levering van originele fabrieksdelen gedurende de gehele levensduur na ingebruikname van het voertuig gewaarborgd is. Tijdens het gebruik mag het voertuig op generlei wijze volgbaar (track & trace) zijn door de leverancier, de voertuigfabrikant, andere betrokken partijen of derden.
Het IED-voertuig ten behoeve van de EODD dient over drie zitplaatsen te beschikken en ‘af fabriek’, van het meest recente model en het laatste bouwjaar te zijn. Op het moment van overname moet het IED-voertuig voldoen aan de bepalingen in de Wegenverkeerswet en alle daaruit voortvloeiende regelgeving. De uitzonderingsregels
voor defensie zijn niet van toepassing voor dit IED-voertuig.
In verband met de overzichtelijkheid en wendbaarheid, van belang bij het gebruik in stedelijke gebieden, heeft een compact voertuig de voorkeur. Onder compact wordt verstaan:
• Zo kort mogelijke wielbasis en achteroverbouw.
• Laadruimte niet breder dan cabine (‘gesloten bestelwagen’).
• automatische of geautomatiseerde versnellingsbak zonder koppelingspedaal).

Overige eisen vindt u in de PvE’s. Voor deze aanbesteding wordt de openbare procedure als bedoeld in de Aanbestedingswet 2012 doorlopen.  Onverminderd alle overige eisen en voorwaarden zal gunning plaatsvinden aan de inschrijver met de economisch meest voordelige inschrijving. De economisch meest voordelige inschrijving wordt door de aanbestedende dienst vastgesteld op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding. Voor het berekenen van de beste prijs-kwaliteitsverhouding wordt de formule “gunnen op waarde” gehanteerd.

Bron: Tenderned donderdag 17 maart 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/255982

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *