Hardware – Stichting Prodas – Aanbestedingsnieuws

Hardware – Stichting Prodas

Laatst geupdate op april 5, 2023 door redactie

Illustratie: pixabay.com

Stichting Prodas is ontstaan uit een fusie van zes schoolbesturen. De naam staat voor Primair Onderwijs Deurne, Asten en Someren. Prodas bestaat uit tweeëntwintig  scholen: eenentwintig voor regulier basisonderwijs en één  voor speciaal basisonderwijs.

De aan te besteden opdracht wordt als volgt gedefinieerd:
• Het leveren van ICT Hardware voor eindgebruikers, waaronder in ieder geval wordt verstaan laptops, chromebooks, tablets, desktops en monitoren (voor zover niet voorzien door de IT dienstverlener van Prodas).
• Het optioneel leveren van toebehoren voor de ICT Hardware indien gewenst (muizen, toetsenborden, laptoptassen, tabletcover, etc.).
• Het optioneel uitpakken en werkend opleveren van ICT Hardware en meenemen van het verpakkingsmateriaal. Hiervan wordt optioneel gebruik gemaakt bij grote bestellingen. Opdrachtgever doet (vooral kleine) bestellingen het gehele jaar door. Er is geen sprake van grote bulkbestellingen per jaar.
Opdrachtgever heeft de mogelijkheid om losse accessoires zoals toetsenborden, muizen en oortjes/koptelefoons in te kopen bij derden. Touchscreens zijn geen onderdeel van deze opdracht.

De doelstelling van de aan te besteden opdracht is het voorzien in kwalitatief goede en gebruiksvriendelijke hardware producten die door Prodas op een eenvoudige manier te bestellen zijn. De maximale omvang van de opdracht is €900.000.- inclusief btw. De omvang van de opdracht is zo nauwkeurig mogelijk bepaald. Indien de opgegeven omvang eerder wordt gerealiseerd dan de einddatum van de raamovereenkomst wordt de opdracht (voortijdig) opnieuw aanbesteed. Aan dit
bedrag kunnen geen rechten worden ontleend.

Voor de uitvoering van de opdracht is een competentie relevant waarover inschrijvers dienen te beschikken. De vereiste kerncompetentie is:
• Inschrijver beschikt over ervaring met het leveren van ICT Hardware aan een onderwijsinstelling in het primair onderwijs, met een omvang van tenminste 250 ICT apparaten per jaar.

De aanbesteding leidt tot een raamovereenkomst met een ingangsdatum van 1 augustus 2023, met een looptijd van vier jaar. De overeenkomst is door de aanbestedende dienst tussentijds te beëindigen met een opzegtermijn van zes maanden. Van rechtswege eindigt de overeenkomst op 31 juli 2027. Op basis van het inkoopbeleid van Stichting Prodas wordt een Europees
openbare procedure gestart. Het gunningscriterium bij deze opdracht is de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Bron: Tenderned donderdag 2 maart 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/290182

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 3 maart 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *