Levering en onderhoud van hoogwerkers voor Veiligheidsregio IJsselland – Aanbestedingsnieuws

Levering en onderhoud van hoogwerkers voor Veiligheidsregio IJsselland

Hilton-320T-op-DAF-6×2
Foto: Hiltonengineering.nl
Deze foto dient uitsluitend als illustratie bij het artikel en voldoet mogelijk niet aan het gestelde PvE

In Veiligheidsregio IJsselland wonen, werken en recreëren ruim 500.000 inwoners in elf gemeenten. Dit zijn de gemeenten Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Ommen, OlstWijhe, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle. Binnen de veiligheidsregio werken brandweer, GHOR, politie en gemeenten samen op het gebied van:
▪ Brandweerzorg
▪ Crisisbeheersing en rampenbestrijding
▪ Geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen
De veiligheidsregio is ingesteld om de inwoners van onze regio beter te beschermen tegen de risico`s van branden, rampen en crises. Dankzij samenwerking zorgen ze ervoor dat ze steeds beter voorbereid zijn op het bestrijden van rampen en het onder controle houden van steeds
groter wordende risico’s.

Brandweer IJsselland is onderdeel van Veiligheidsregio IJsselland. Brandweer IJsselland redt mens en dier, bestrijdt brand en verleent hulp bij ongevallen. Brandweer IJsselland voert de regie op de rampenbestrijding en ziet samen met andere hulpdiensten toe op de veiligheid van
iedereen binnen de Veiligheidsregio IJsselland. In het werkgebied van Brandweer IJsselland zijn zo’n 950 brandweermensen actief. Een klein
deel is beroeps, de overige 800 mensen zijn in dienst als vrijwilliger. In 90% van de gevallen rukken de vrijwilligers als eerste uit. Voor de brandweer is het daarom belangrijk om steeds over voldoende vrijwilligers te kunnen beschikken.

De Veiligheidsregio IJsselland is op zoek naar redvoertuigen (“hoogwerkers”) voor de brandweerposten Zwolle, Hardenberg en Kampen. Aanleiding hiervoor is dat de huidige redvoertuigen aan vervanging toe zijn. De redvoertuigen dienen voor diverse werkzaamheden
ingezet te kunnen worden. De wagen moet te gebruiken zijn op verharde wegen, maar hoeft niet op onverhard terrein te kunnen rijden. Een overzicht van de in te zetten werkzaamheden is te vinden in het Programma van Eisen. Het is de bedoeling deze hoogwerkers de komende 15-20
jaar in te zetten. De af te sluiten overeenkomst kent een looptijd van vier jaren, met een optie tot verlengen met vier  maal 1 jaar.
De Veiligheidregio IJsselland wenst drie hoogwerkers af te nemen. Na de initiële levering is er – na 3 jaren- een aanvullende vervanging voorzien van nog één voertuig. Het is voor de gehele contractduur mogelijk dat extra voertuigen worden afgenomen, bijvoorbeeld in geval van total loss,
beleidswijzigingen of andere omstandigheden die vervanging of uitbreiding noodzakelijk of wenselijk maken. De configuratie van deze hoogwerkers kan afwijken van de hoogwerkers die in deze aanbesteding aan de orde zijn.

Er is om de volgende redenen gekozen voor het volgen van een openbare procedure: Het aantal te verwachten inschrijvers ligt nabij het minimum aantal te selecteren inschrijvers dat is voorgeschreven bij het toepassen van de niet openbare procedure, waardoor het toepassen van een andere procedure naar verwachting eerder leidt tot hogere dan lagere lasten voor de inschrijvers en de aanbestedende dienst. NIC Inkoopprojecten ( Nederlands InkoopCentrum en onderdeel van Aeves adviesgroep) treedt op als adviseur van en procesbegeleider voor de aanbestedende dienst. De coördinatie en uitvoering van de aanbesteding wordt uitgevoerd door NIC Inkoopprojecten. De aanbestedende dienst is opdrachtgever en verantwoordelijk voor de inhoudelijke aspecten in deze Europese aanbestedingsprocedure. Voor deze Europese aanbesteding is een projectteam geformeerd, bestaande uit vertegenwoordigers van de Veiligheidsregio IJsselland aangevuld met externe adviseurs van de aanbestedende dienst en Het NIC.

De hoogwerkers die in deze aanbesteding het onderwerp zijn , zijn geschikt voor gebruik bij de volgende brandweerinzetten:

  • o Bluswerkzaamheden/toegang verschaffen;
  • o Redden op hoogte;
  • o Werken op hoogte (schoorsteenbranden etc.);
  • o Blusplatform BRZO (Besluit Risico’s Zware Ongevallen);
  • o Evacuatie (afhijsen) patiënt t.b.v. de ambulance-diensten;
  • o Overige diensten waaronder optreden bij stormschade, extra vluchtweg, materiaal transport.

De hoogwerkers moeten moeten uitgevoerd worden met een voertuigchassis met cabine voor 2 personen, een hoogwerker opbouw met hefarm met korf en een materieelruimte. De hoogwerker prestaties moeten haalbaar zijn onder de volgende voorwaarden:
a) Bij een maximale afstempel breedte van ≤ 5,50 m.
b) Met een korfbelasting van > 500 kg.
c) Tot een windkracht van tenminste 20,7 m/sec (8 bft).
d) Bij een geheel gevulde waterleiding langs het armpakket.
e) Er is geen beperking bij gebruik van het uitgeklapte redplatform aan de korf.

De hoogwerker moet onderstaande prestaties kunnen leveren:
a) Korfhoogte is ≥ 30 m. 
(Toelichting: korfhoogte (vloer) gemeten t.o.v. het maaiveld).
b) Vlucht is ≥ 19 m, bij een korfhoogte van ≥ 15 m. (Toelichting: vlucht gemeten t.o.v. hart draaikrans voertuig tot aan buitenzijde uitgeklapt platform, korfhoogte (vloer) gemeten t.o.v. het maaiveld).
c) Bij een korfvloerhoogte tussen – 4m t/m + 30m is de maximale vlucht over een hoek van minimaal 140° t.o.v. de lengte-as van het voertuig, over de linker- en rechter zijde gelijk (symmetrisch). (Toelichting: hoek wordt bepaald in het bovenaanzicht van de vlucht t.o.v. de lengte-as van het voertuig en gemeten t.o.v. het draaipunt van de toren.
d) Overreik lengte korfarm > 8,0 m bij opgerichte onderarm. (Toelichting: korfarm horizontaal en korfarmlengte gemeten van draaipunt tot voorkant korf)
e) Korfvloerhoogte ≥ 4 m onder het maaiveld bij een minimale vlucht < 8 m tot en met >18 m. (Toelichting: vlucht gemeten t.o.v. hart draaikrans voertuig tot aan voorzijde korf, korfhoogte (vloer) gemeten t.o.v. het maaiveld).
f) De totale tijd benodigd om de korf vanuit de rijpositie naar de maximale korfvloerhoogte te brengen is < 120 sec. (Toelichting: Inschakelen PTO, stempels uitschuiven/afstempelen/nivelleren en korf naar maximale korfvloer hoogte).

Inzetduur, het voertuig moet geschikt zijn voor een ononderbroken operationele inzet van minimaal 8 uur.
Het voertuig moet voorzien zijn van een brandstoftank van voldoende volume voor een onafgebroken inzet van minimaal 4 uur.

Wij geven als Aanbestedingsnieuws slechts een klein overzicht uit het PvE. Het volledige PvE bevindt zich in de aanbestedingsdocumenten.

Bron: Tenderned 11 augustus 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/202397

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *