Levering en installatie zonnepanelen Cyclus N.V. Moordrecht – Aanbestedingsnieuws

Levering en installatie zonnepanelen Cyclus N.V. Moordrecht

Deze aanbesteding heeft het selecteren en contracteren van één opdrachtnemer voor de levering en installatie van een zonnestroomsysteem voor Cyclus tot doel. Het eindresultaat is een overeenkomst met de geselecteerde opdrachtnemer.
De opdracht betreft het verwijderen van het aanwezige zonnestroomsysteem, de levering, montage, turn-key oplevering en ontzorging van het zonnestroomsysteem op het dak van het kantoorgebouw. Er is beschikking over meerdere daken, die worden optioneel in deze aanbesteding meegenomen. De toepassing van zonnepanelen heeft een maatschappelijk en duurzaam doel. Enerzijds om het ‘normaal’ gebruik te reduceren en anderzijds om het toekomstige elektrisch wagenpark op te laden. Een natuurlijk gevolg van deze doelstelling is dat Cyclus de CO2 uitstoot van haar energieverbruik drastisch verlaagd met minimaal 30%. De prognose (normaal) verbruik per jaar: 210.000 kWh. De maximale opwekcapaciteit wordt bepaald door de beschikbare ruimte op genoemd dak.

De opdrachtgever wil de komende 10 jaar ontzorgt worden voor onderhoud, inspectie en monitoring, zoals beschreven is in het Programma van Eisen. Dit houd in dat de opdrachtnemer zorgt voor minimaal eens per drie3 jaar een Scope-12 inspectie. De opdrachtnemer zorgt voor een monitoringssysteem, waaruit blijkt dat het zonnestroomsysteem naar behoren werkt. Eventuele gebreken moeten binnen vier maanden hersteld worden. De omvang van de opdracht wordt bepaald door het maximum aantal zonnepanelen op het dak van het kantoorgebouw. De grote van het dakvlak bedraagt ongeveer 1900 m2, daarvan is ongeveer 200 m2 bezet met een gebouw gebonden installatie. Er blijft ongeveer 1700 m2 aan beschikbare ruimte over. Vanwege de mogelijkheid om op het pand een tweede verdieping te plaatsen is er geen beperking in het belasten van het dak.

Het contractgedeelte voor het leveren en plaatsen van de zonnepanelen geld voor vier jaar en bevat twee opties tot verlenging door de opdrachtgever van één jaar. De overeenkomst begint na tekenen contract. Het contractgedeelte voor de inspectie en het onderhoud geld voor tien jaar na laatste levering en kent geen verlengingsoptie. Voor deze aanbesteding wordt de Europese openbare aanbestedingsprocedure gevolgd.

De aanbestedende dienst organiseert een bijeenkomst op 6 december 2023 van 10.00 tot 12.00 uur. Tijdens deze bijeenkomst heeft u de mogelijkheid om de locatie te bekijken. Per geïnteresseerde kunnen maximaal twee personen aan de bijeenkomst deelnemen. Aanmelding dient uiterlijk op 4 december 2023 via de berichtenmodule van Tenderned bij de
contactpersoon binnen te zijn. In de aanmelding vermeldt u de namen en contactgegevens van de personen die namens de geïnteresseerde naar de bijeenkomst komen.

Bron: Tenderned woensdag 22 november 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/317419

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 23 november 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *