Hardware werkplekken Stg. Bevolkingsonderzoek Nederland – Aanbestedingsnieuws

Hardware werkplekken Stg. Bevolkingsonderzoek Nederland

Illustratie: pixabay.com

Bevolkingsonderzoek Nederland (BVO NL)  is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de onderzoeken naar borstkanker, baarmoederhalskanker en darmkanker. De uitvoering gebeurt met ketenpartijen, zoals huisartsen en ziekenhuizen. De screeningsorganisaties zijn inmiddels gefuseerd tot Bevolkingsonderzoek Nederland. Bevolkingsonderzoek Nederland bestaat uit ongeveer 950 medewerkers. Hiervan werken ongeveer 550 laboranten (screening medewerkers) in de borstkankerscreening, of zijn in opleiding hiervoor. Om de medewerkers van BVO NL te ondersteunen in deze werkzaamheden is er hardware nodig voor zowel de kantoormedewerkers als de laboranten die hun werkzaamheden in een screening unit uitvoeren. Hardware die hiervoor gebruikt gaan worden zijn o.a. laptops, tablets, beeldschermen, docking stations en bijbehorende randapparatuur. Op korte termijn verwacht BVO NL een aantal grote vernieuwingen, mede door een verhuizing naar een nieuw pand in het begin van het tweede kwartaal 2024 en de wijze waarop beheer van apparatuur plaatsvindt. Hierbij is standaardisatie van diverse typen hardware gewenst.

Het doel van de aanbesteding is het zo spoedig mogelijk contracteren (per 20 februari 2024) van één leverancier die in staat is de benodigde gespecificeerde hardware te leveren en te onderhouden. Daarnaast vraagt BVO NL specifieke dienstverlening van de inschrijver. Met de leverancier wordt een raamovereenkomst afgesloten met een initiële levering en vervolgleveringen in de resterende jaren van de looptijd van de raamovereenkomst.

De aanbesteding betreft het leveren van:
– Laptops
– Tablets
– Beeldschermen voor de werkplek (niet zijnde specifieke hoge resolutie beeldschermen voor mammografie)
– Randapparatuur, bestaande uit onder andere:
o Headsets
o Muizen
o Toetsenborden
o Docking stations (USB Type-C)
o Beschermingsmateriaal tijdens vervoer voor laptops en tablets
o Kabels
o Ergonomische middelen (standaarden, pad’s etc.)
o Privacy screen protectors voor laptops

BVO NL eist dat leverancier een bestelportaal heeft waar BVO NL online op een gebruiksvriendelijke manier bovenstaande apparatuur naar wens kan bestellen. Hierbij dient het assortiment dat voor BVO NL is afgestemd inzichtelijk te zijn.
BVO NL bedoelt met het bestellen van benoemde hardware dat deze in eigendom van BVO NL komen tegen een overeen te komen of vastgestelde prijs. Hiermee is een lease-constructie uitgesloten.

BVO NL heeft besloten om bij aanvang van het contract de meeste huidige apparatuur die ouder is dan twee jaar te vervangen. Dit principe zal de eerste twee jaar worden herhaald, ofwel: als een huidige laptop/desktop binnen BVO NL een leeftijd van twee jaar heeft bereikt, zal het worden vervangen. Deze grens van twee jaar is gekozen i.v.m. beheersmaatregelen. Het komt voor dat bepaalde huidige apparatuur nog niet wordt beheerd via Intune. Om dit proces te versnellen is voor deze
grens van twee jaar gekozen, zodat alle nieuwe apparatuur wel zal worden beheerd via Intune.

Het doel van deze aanbesteding is om een raamovereenkomst te sluiten met één opdrachtnemer. Binnen deze raamovereenkomst kunnen voor afzonderlijke bestellingen nadere overeenkomsten worden afgesloten. De initiële contractduur van de overeenkomst bedraagt één jaar. Deze overeenkomst kan vervolgens driemaal met één jaar worden verlengd door opdrachtgever. De ingangsdatum van de overeenkomst is voorzien op 20 februari 2024.

Bron: Tenderned woensdag 22 november 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/317343

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 23 november 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *