Onderhoud gebouwbeheersysteem Fontys Hogeschool – Aanbestedingsnieuws

Onderhoud gebouwbeheersysteem Fontys Hogeschool

afbeelding: pixabay.com

Op 30 april 2024 eindigt het contract met de huidige leverancier van Fontys. Om het klimaat binnen de Fontys gebouwen te kunnen regelen beschikt de Dienst H&F sinds 2002 over het Priva GBS. Priva is een software en hardware systeem dat geïntegreerd is in de Fontys gebouwen en waarmee de klimaatbeheersing op afstand gestuurd en gemonitord kan worden.
Met deze nieuwe aanbesteding wil Fontys inzetten op het beheer en onderhoud van het huidige GBS om de continuïteit van de huidige systemen te waarborgen.

Fontys heeft op dit moment 26 gebouwen met totaal ca. 250.000 m² bvo. De locaties zijn gesitueerd in Tilburg, Eindhoven, Den Bosch, Venlo en Sittard. Fontys wenst een professionele opdrachtnemer te contracteren die de betreffende dienstverlening kan verzorgen op onderhoud, storingen, vervangingen en uitbreidingen van het GBS. De omvang van de werkzaamheden bestaat minimaal uit:
• Preventief onderhoud, keuringen en inspecties
• Verzorgen van een onderhoudsjaarplan voor het GBS
• Aanpassen en optimaliseren van het huidig GBS op basis van de inspecties, storingen of regiewerkzaamheden
• De verwerking van de regelschema’s en beschikbaar stellen van de digitale bestanden
• Het beschikbaar stellen van up-to-date managementinformatie van het onderhoud, de storingen en de regiewerkzaamheden.
• Een helpdeskfunctie gedurende reguliere kantoortijden
• Storingsopvolging
• Jaarlijkse storingsanalyse

Binnen Fontys maken er maximaal tien medewerkers van de dienst H&F dagelijks gebruik van het GBS. Van eenvoudige bedieningen (o.a. verstellen klokprogramma’s en signaleren van alarmen) tot complexe verstellingen en analyses. De
komende tien jaren zullen er vanuit de strategische huisvestingsagenda keuzes gemaakt worden m.b.t. uitbreiding dan wel inkrimping van gebouwen.

De ingangsdatum van de af te sluiten overeenkomst staat gepland op 1 mei 2024 en heeft een looptijd van zes jaar, met tweemaal een optie tot verlenging van twee jaar (6+2+2). NDR: Je ziet het, je leert nogal wat bij Fontys. 

Aanbesteder volgt met deze aanbesteding een openbare procedure.

Aanbestedende dienst organiseert op 20 december 2023 om 09:00 een schouw. Daarbij worden geïnteresseerde inschrijvers in de gelegenheid gesteld gebouw ER te bezoeken. U moet uiterlijk 18 december 2023 uw aanmelding voor deze schouw versturen via de berichtenmodule van Tenderned onder vermelding van de na(a)m(en) van de medewerkers die zullen
deelnemen (maximaal vier deelnemers per kandidaat-inschrijver).
De schouw is bedoeld om kennis te nemen van de lokale omstandigheden die niet of lastig op papier zijn te duiden. De schouw is niet bedoeld voor het stellen van vragen die betrekking op de aanbesteding hebben. Deze zult u via Tenderned  moeten stellen.

Bron: Tenderned zaterdag 9 december 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/319218

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 11 december 2023

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *