Levering broodjes en broodmaaltijden – Tweede Kamer der Staten Generaal – Aanbestedingsnieuws

Levering broodjes en broodmaaltijden – Tweede Kamer der Staten Generaal

Broodje Veilig Verkeer, Ketje’s Mix Poeldijk
Foto: ©E. Ploeg

Het restaurantbedrijf van de Tweede Kamer verzorgt onder andere restauratieve voorzieningen voor vergaderingen en evenementen. Broodjes c.q. broodmaaltijden voor vergaderingen van voornamelijk externe gasten worden uitbesteed. Denk
bijvoorbeeld aan een minister met zijn adviseurs, of een overleg van ambtenaren op locatie. Daarnaast worden ook broodjes(lunches) en pakketten voor broodmaaltijden ten behoeve van evenementen uitbesteed aan de leverancier. Dit kan onder andere een partijdag van een politieke partij zijn. Deze voorziening voor met name externe gasten is onderwerp van deze aanbesteding. De vraag is grillig met veel pieken en dalen en kan ad hoc zijn. De aanbieder dient met deze wisselende vraag mee te bewegen. Op dit moment heeft de Tweede Kamer een tijdelijke raamovereenkomst met de Broodjeslijn voor het leveren van broodjes. Die overeenkomst verloopt op 5-maart2023. Over de afgelopen contractperiode van vier jaar (inclusief corona-periode) is de geregistreerde afname ongeveer op het volgende vastgesteld en geprojecteerd:
Verwachtte omzet per maand € 8.000,- (exclusief btw).

Als extra inlichtingenmoment is er de gelegenheid deel te nemen aan een informatiesessie op woensdag 16 november 2022. Deze sessie zal online plaats vinden, via TEAMS. U kunt zich aanmelden via de berichtenmodule op Tenderned, tot dinsdag 15 november 2022, 14:00. Geeft u daarbij de contactgegevens van de personen die namens uw organisatie deelnemen door (aan organisatie, naamdeelnemer, functie, e-mailadres). Tijdens de sessie proberen we zoveel mogelijk vragen te beantwoorden. In sommige gevallen is het aan te bevelen om uw vraag sowieso ook te stellen bij de eerste schriftelijke vragenronde, waarvan de mogelijkheid tot het stellen van vragen sluit op vrijdag 18 november 2022 (ten behoeve van de Nota van Inlichtingen). U kunt hiertoe het formulier gebruiken dat bij de aanbesteding is gepubliceerd.

De Tweede Kamer beoogt door middel van de openbare aanbestedingsprocedure een raamovereenkomst te sluiten met één opdrachtnemer voor het leveren van broodmaaltijden c.q. belegde broodjes en lunch- c.q. broodjespakketten. De overeenkomst heeft een looptijd van twee jaar, met een optionele verlenging van tweemaal maximaal twaalf maanden en zal naar verwachting ingaan op 6 maart 2023. Het is ook toegestaan de overeenkomt eenmalig met maximaal vierentwintig maanden te verlengen.Op basis van een nauwkeurige schatting verwacht de Tweede Kamer dat de waarde van de opdracht circa €294.000,- tot €320.000,- exclusief btw zal zijn, gerekend over de gehele looptijd van de overeenkomst inclusief verlengingen.  Gunningscriterium: de beste prijs-kwaliteitverhouding. Het gunningscriterium is verdeeld over twee subcriteria, namelijk:
– kwaliteit. Het kwaliteitscriterium is onderverdeeld in vier afzonderlijke criteria.
– Prijs.

Bron: Tenderned zondag 6 november 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/278351

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *