Levering borden en panelen Staatsbosbeheer – Aanbestedingsnieuws

Levering borden en panelen Staatsbosbeheer

Enkele van de bordsoorten Staatsbosbeheer. Illustratie: Staatsbosbeheer

Het doel van deze aanbesteding is het afsluiten van één overeenkomst voor de levering van borden en panelen voor de terreinen van Staatsbosbeheer, zoals beschreven in het Technisch document borden en panelen Staatsbosbeheer 2020. Staatsbosbeheer wenst met deze aanbesteding de kwalitatief beste partij te contracteren, tegen de best mogelijke voorwaarden en zo laag mogelijke kosten. Doel is één partij te selecteren welke in staat is kwaliteit, continuïteit en flexibiliteit te bieden en welke wil excelleren in de dienstverlening voor Staatsbosbeheer.
Daarnaast staan de volgende doelstellingen centraal:

  • De complete zorg voor de levering van borden en panelen, inclusief bevestigingsmaterialen gedurende de looptijd van de overeenkomst binnen Nederland. De montage van de borden is buiten de scope van deze opdracht.
  • Een samenwerkingspartner te contracteren die opdrachtgever kan adviseren op het gebied van borden en panelen (bijvoorbeeld ten aanzien van materiaal gebruik, slimmere bevestiging, ontwikkelingen op de markt e.d.);
  • Een samenwerkingspartner te contracteren die kan in spelen op een wisselende vraagzijde.

De werkzaamheden die door de inschrijver dienen te worden uitgevoerd, bestaan in hoofdlijnen uit (niet limitatief):

  • Leveren van borden en panelen, inclusief bevestigingsmaterialen zoals beschreven in het Technisch document borden en panelen Staatsbosbeheer (2020);
  • Factureren van geleverde borden en panelen;
  • Afhandelen van klachten;
  • Verstrekken van managementinformatie;
  • Aanbieden, online hebben en onderhouden van een digitaal bestelsysteem waarin opdrachtnemer borden en panelen kan samenstellen en bestellen.

Conform het ondernemingsplan 2020-2025 wil Staatsbosbeheer o.a. toonaangevend zijn door aandacht voor de sociale component in aanbestedingen. En door het vergroten van mogelijkheden voor de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daarom behoudt Staatsbosbeheer deze opdracht voor aan bedrijven die voldoen aan voorwaarden zoals genoemd in artikel 2.82 van de aanbestedingswet 2012, zoals sociale werkplaatsen en ondernemers die de maatschappelijk en professionele integratie van gehandicapten of kansarmen tot hoofddoel hebben. Tenminste 30% van de werknemers van deze werkplaatsen of ondernemingen zijn gehandicapte of kansarme werknemers.

De waarde van de opdracht wordt geschat op ca. € 200.000,-  per jaar met een waarde van ca. € 800.000,-  op basis van een contractduur van vier jaar. De hier genoemde bedragen zijn slechts ter indicatie.  De overeenkomst gaat naar verwachting in op 1 december 2020 en heeft een looptijd van vier jaar met de mogelijkheid voor de aanbestedende dienst om de overeenkomst met twee keer twee jaar te verlengen.

Bron: Tenderned 28 augustus 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/203886

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *