Binnenzwembad en IJshal De Vliet te Leiden – Aanbestedingsnieuws

Binnenzwembad en IJshal De Vliet te Leiden

Zwembad en ijshal
Illustratie: ©Gemeente Leiden

In 2018 en 2019 mochten we u berichten over het gedoe met een nieuwe sporthal en ijshal in Leiden. kort samengevat ging het om de plannen van de gemeente Leiden om een nieuw zwembad en ijshal te bouwen. Omdat deze voorziening regionaal gebruikt zou worden is omliggende gemeenten gevraagd financieel bij te springen. Deze gemeenten liepen over van enthousiasme van het idee om deze sportvoorziening te bouwen maar dan toch niet zodanig dat zij bereid waren budget vrij te maken. Daarop besloot Leiden het dan maar alleen te doen en om de kosten te drukken het plan te realiseren met een kortere ijsbaan van 250 m. Dit werd aanbesteed met een niet openbare procedure die twee geïnteresseerden opleverden. Deze hebben, waarschijnlijk het budget gehoord hebbende, echter geen aanbieding gedaan. Daarop is besloten een marktconsultatie te houden, waarvan de resultaten verwerkt zouden worden in nieuwe aanbestedingen. Onze artikelen uit 2018 en 2019 zijn:

http://www.aanbestedingsnieuws.nl/leiden-besteed-zwembad-en-ijsbaan-250-m-aan/

Aanbesteding ijsbaan en zwembad Leiden mislukt!

nbestedingsnieuws.nl/zwembad-en-ijshal-soap-gaat-verder-met-marktconsultatie/

Vrijdag 28 augustus zijn er dan weer drie aanbestedingen geplaatst, één voor een bouwkundige aannemer en twee aanbestedingen voor de elektrotechnische en werktuigbouwkundige installaties. Er zijn nog 4 delen in de totale aanbesteding maar deze zullen onderhands worden aanbesteed. En dan zijn we er nog niet geselecteerde inschrijvers mogen een aanbieding doen, of eigenlijk 2. Volgens de schrijvers van de aanbestedende dienst is dit conform de wensen van de gemeenteraad. De ene aanbieding geldt de combinatiebouw van zwembad en ijsbaan maar dan wel gesplitst in een aanbieding voor het zwembad met als OPTIE de ijsbaan, de andere aanbieding is alleen voor het zwembad. of zoals in de selectieleidraad verwoord:

zullen aan de geselecteerde aannemers bij inschrijving twee inschrijfprijzen
worden gevraagd:
A. Stand-alone binnenbad met gemeenschappelijke/ondersteunende voorzieningen (onderdelen 1 en 2
uit paragraaf 1.3)
B. Optie: IJshal met verhuurbare ruimten (onderdelen 3 en 4 uit paragraaf 1.3) in één bouwstroom
aan het binnenzwembad met gemeenschappelijke / ondersteunende voorzieningen
Van het Combinatiegebouw binnenbad-ijshal (A en B gezamenlijk) wordt na de selectiefase aan de
geselecteerde aannemers Definitief Ontwerp beschikbaar gesteld.
Van het stand-alone zwembad met gemeenschappelijke / ondersteunende voorzieningen (A) wordt na
de selectiefase aan de geselecteerde aannemers een Voorontwerp beschikbaar gesteld. Voor het
prijsdeel van onderdeel A wordt tijdens de gunningsfase een plafondbedrag bekend gemaakt.
De afweging om de optie van ijshal met verhuurbare ruimten al dan niet in te roepen wordt door de
gemeenteraad van Leiden gemaakt, in voorjaar 2021 en is afhankelijk van kwaliteit en prijsstelling.
Indien de kwaliteit aan de minimumeisen voldoet en prijsstelling van het Combinatiegebouw
binnenbad-ijshal ( A en B gezamenlijk) binnen het hiervoor beschikbare budget valt, dan wel
met de bereidheid van de gemeenteraad om extra budget hiervoor beschikbaar te stellen, dan
zal de optie worden ingeroepen. In dat geval wordt het Combinatiegebouw gerealiseerd.
Indien echter de kwaliteit niet aan de minimumeisen voldoet en /of de prijsstelling van het
Combinatiegebouw (A en B samen) boven het hiervoor beschikbare budget is en er is geen
bereidheid van de gemeenteraad om extra budget hiervoor beschikbaar te stellen, dan zal de
optie niet worden ingeroepen. In dat geval wordt het stand-alone zwembad met
gemeenschappelijke / ondersteunende voorzieningen (A) gerealiseerd.

Er komt dus weer een plafondbedrag, nu maar hopen dat dit de aannemers niet weer afschrikt. Bij het vluchtig doornemen van de werkzaamheden in het project bemerken wij dat dit op punten afwijkt van de eerdere aanbesteding. Met name het veranderde aantal zitplaatsen, zowel bij het zwembad als bij de ijsbaan, viel ons op. Het is dus aan geïnteresseerden om dit wel goed na te lopen en geen oude berekeningen uit de koelkast te halen. Omdat de gemeenteraad in het voorjaar van 2021 afwegingen gaat maken kunnen we dus nu zeggen: Wordt vervolgd!

Bron Tenderned 28 augustus 2020 Bouwkundige Aannemer Binnenzwembad en IJshal De Vliet te Leiden

Installateur Werktuigbouwkunde Binnenzwembad en IJshal De Vliet te Leiden

Installateur Elektrotechniek Binnenzwembad en IJshal De Vliet te Leiden

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *