Levering, beheer en onderhoud DRIS – Haltesystemen provincie Utrecht – Aanbestedingsnieuws

Levering, beheer en onderhoud DRIS – Haltesystemen provincie Utrecht

De provincie Utrecht beheert een Dynamisch Reizigers Informatie Systeem (verder: DRISysteem) en staat voor de opgave om het bestaande DRIS-areaal geleverd door FrontForce (voorheen Ferranti), zowel in het oude Bestuur Regio Utrecht-gebied als die binnen het oude provincie Utrecht-project, te vervangen. Provincie Utrecht heeft in een eerder stadium besloten om, in tegenstelling tot de bestaande monolithische systemen, het nieuwe DRISysteem uit te vragen als losstaande componenten, t.w. het Haltesysteem, de Distributiesysteem en het Dashboardsysteem.

Reden hiervoor is dat opdrachtgever daarmee kan bewerkstelligen dat het nieuwe systeem in delen uitgebreid en vervangen kan worden en dat er vrijheid is om displays van verschillende leveranciers aan hetzelfde centrale systeem te hangen. In 2019 is samen met het landelijk samenwerkingsverband Decentrale Openbaar Vervoer Autoriteiten (verder: DOVA), een aanbesteding gedaan voor de levering en ontwikkeling van het centrale distributiesysteem. Dit centrale systeem (Centraal Distributiesysteem DRIS, afgekort CDD) heeft tot doel om landelijke reisinformatie te vertalen naar weer te geven informatie per display en deze toe te zenden. Deze nieuwe omgeving zal op een centrale hostingomgeving operationeel zijn, waarop de verschillende leveranciers van de displays kunnen aansluiten.

Door de komst van het Centraal Distributiesysteem (CDD) ontstaat er een nieuwe DRIS-architectuur, welke bestaat uit:

1.       Haltesysteem: bestaat uit DRIS-Displays (hardware) die de reiziger op straat voorzien in reisinformatie. De software van de DRIS-Displays zorgt voor het ontvangen, verwerken en aansturen van een display evenals het verzamelen, verwerken en verzenden van loggings en configuraties;

2.       Distributiesysteem (CDD): deze functie ontvangt reisinformatie vanuit de integrator, controleert deze op juistheid en verzendt de juiste informatie naar de DRIS-Displays;

3.       Dashboardsysteem: deze functie ontvangt van de aangesloten systemen loggings en andere gegevens over de werking van de systemen. Daarbij kent het een mogelijkheid om configuratiegegevens van de aangesloten systemen te kunnen wijzigen;

4.       Koppelvlakken zorgen voor uitwisseling van informatie tussen de afzonderlijke systemen en worden duidelijk gedocumenteerd, zodat andere partijen hier ook gebruik van kunnen maken.

Samengevat wordt in deze aanbesteding aan de leverancier gevraagd de haltesystemen te leveren en ze tevens aan het (landelijke) distributiesysteem (CDD) te koppelen. Een uitgebreide omschrijving van alle specifieke eisen t.a.v. de te leveren hardwaren en software is terug te vinden in het PvE, welke onlosmakelijk deel uitmaakt van deze aanbesteding.

De te leveren haltesystemen dienen in verschillende clusters geïnstalleerd/ geïmplementeerd te worden en na een door opdrachtgever goedgekeurde schriftelijke oplevering per cluster overgenomen. Daarmee worden de haltesystemen eigendom van de opdrachtgever en geeft zij de haltesystemen in beheer bij de opdrachtnemer. Tijdens het beheer zorgt de opdrachtnemer ervoor dat het haltesysteem blijft functioneren zoals gespecificeerd in het PvE, de beheerovereenkomst en zorgt o.a. voor de noodzakelijke datacommunicatieverbindingen. Opdrachtnemer dient zorg te dragen voor het beheer en zorgt via de afdeling OV Data van DOVA voor de aanlevering van de gegevens conform het koppelvlak.

De omvang van de Opdracht bestaat uit:

1.        Levering en installatie: de levering en installatie (turnkey) ter vervanging van tenminste 500 Haltesystemen waar reeds stroomaansluiting aanwezig is. Daarvan worden er minimaal 350 vervangen door grote LED Displays (Haltesysteem type A), de andere 150 bij voorkeur door grote LED Displays. Indien het budget echter ontoereikend is door – zo min mogelijk – goedkopere kleine Displays (Haltesysteem type B) met eigen energieopwekking (zonne-energie/ accu).Daarnaast de levering en installatie van 19 haltesystemen voor de uitbreiding op de busstations Driebergen-Zeist en Leidsche Rijn en de mogelijke levering en implementatie van diverse opties.

 

2.       Beheer en onderhoud van de Haltesystemen: de Beheerovereenkomst gaat direct in na oplevering van het eerste cluster en wordt afgesloten voor twee jaar met de optionele verlenging van 13 x 12 maanden.

3.        De opdrachtgever heeft zich tot doel gesteld om de overeenkomsten aan te gaan met één opdrachtnemer.

Gekozen is om deze opdracht Europees aan te besteden via de zogenaamde openbare aanbestedingsprocedure waarbij als gunningsmethodiek de Beste Prijs/Kwaliteits-verhouding (BPKV) wordt toegepast. Deze keuze is hoofdzakelijk gebaseerd op:

  •    Omvang van de opdracht
  •    Transactiekosten voor de aanbestedende dienst en de inschrijvers
  •    Aantal potentiële inschrijvers
  •    Gewenst eindresultaat
  •    Complexiteit van de opdracht
  •    Type van de opdracht en het karakter van de markt.

Aanbestedende dienst heeft ervoor gekozen om bij de onderhavige aanbesteding een zwaar accent te leggen op kwaliteit. Aanbestedende dienst wenst de opdracht aan die inschrijver te gunnen die met zijn inschrijving heeft aangetoond de inschrijver te zijn met de Beste Prijs Kwaliteit Verhouding (BPKV).

Inschrijvers worden met deze aanbesteding uitgedaagd een zo efficiënt mogelijke oplossing aan te bieden voor een vooraf vastgestelde plafondprijs van €4.450.000,- exclusief BTW. Voorwaarde daarbij is dat de oplossingsrichting van de Inschrijver voldoet aan alle gestelde eisen en randvoorwaarden.

Bron: Tenderned 28 oktober 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/209883

 

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *