Levering 2000 tijdelijke woningen asielstelsel – Rijksvastgoedbedrijf – Aanbestedingsnieuws

Levering 2000 tijdelijke woningen asielstelsel – Rijksvastgoedbedrijf

Foto: Purmerend.nl

De huisvesting van mensen met een verblijfsvergunning en andere doelgroepen binnen het asielstelsel is enige tijd een groot aandachtspunt. Hiervoor zijn meerdere oplossingen momenteel in uitvoering. Eén van de oplossingen is het realiseren van
flexibele wooneenheden om de noodzakelijke doorstroming te krijgen. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wil door middel van deze aanbesteding bijdragen aan een oplossing voor de noodzakelijke doorstroming.
Dit wil zij doen door het zo snel mogelijk aanschaffen van ca. 2.000 tijdelijke woningen zonder verdringing op de woningmarkt te veroorzaken. Nevendoelen zijn het aanjagen van oplossingen voor de huisvesting voor mensen die om andere redenen met spoed op zoek zijn naar een huis, bijvoorbeeld zij die door een scheiding hun huis verloren hebben of door sociale of medische omstandigheden urgent een woning nodig hebben. Daarnaast het op gang brengen van de productie van tijdelijke woningen waarbij de leveringscapaciteit van de markt maximaal wordt benut en het structureel ontlasten van de asielketen.

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is op zoek naar leveranciers die willen bijdragen aan een oplossing van de woningnood en kunnen voorzien in de levering van tijdelijke woningen. Het ministerie heeft hiervoor het
Rijksvastgoedbedrijf opgedragen deze aankoop uit te voeren. Om de marktcapaciteit zo breed mogelijk te benutten is ervoor gekozen het project op te delen in 42 identieke percelen. De percelen betreffen ieder een levering van 48 stuks tijdelijke woningen, te leveren en assembleren op diverse nader te bepalen locaties in Nederland.

De scope van de opdracht bestaat per perceel in hoofdlijnen uit:
– De levering van 48 tijdelijke stapelbare woningen, verdeeld over:
o 12 tijdelijke woningen van type PMC 11, 1 persoons, > 15 m2 GO;
o 12 tijdelijke woningen van type PMC 12, 1 of 2 persoons, > 30 m2 GO;
o 12 tijdelijke woningen van type PMC 13, kleine gezinnen, > 45 m2 GO; en
o 12 tijdelijke woningen van type PMC 14, kleine gezinnen, > 60 m2 GO.

Het de bedoeling is dat de woningen geëxploiteerd worden door een woningcorporatie en deze zal bij de plaatsing en oplevering die woningcorporatie ook betrokken zijn. Afstemming en overleg maakt deel uit van de onderhavige overeenkomst. Parallel aan deze aanbesteding wordt gewerkt aan raamovereenkomsten voor de levering en plaatsing van ca 20.000 tijdelijke wooneenheden. Het doel is dat deze raamovereenkomsten zo spoedig mogelijk in werking treden, zodat onder die
raamovereenkomsten woningen kunnen worden gekocht en geplaatst. De programma’s van eisen van deze aanbesteding en die van de toekomstige raamovereenkomsten zullen zoveel als mogelijk overeenkomen.

Er komt een digitale inlichtingenbijeenkomst, deze  is om ondernemingen uitleg te geven over de inhoud en omvang van de opdracht alsmede de aanbestedingsprocedure. Tijdens de inlichtingenbijeenkomst worden ondernemingen in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen. Na afloop van de bijeenkomst worden de presentatie, vragen en antwoorden op Tenderned gepubliceerd. Ondernemingen kunnen zich aanmelden voor deze inlichtingenbijeenkomst door uiterlijk 19 september 2022, 12:00 uur een bericht te sturen via de berichtenmodule van Tenderned. In het bericht dient de bedrijfsnaam te worden
vermeld en de namen en emailadressen van de personen die de inlichtingenbijeenkomst namens de onderneming zullen bijwonen. Na aanmelding zal naar het opgegeven emailadres een uitnodiging verzonden worden voor het bijwonen van de digitale inlichtingenbijeenkomst.

De aanbesteding verloopt volgens de Europese openbare procedure. Gunning van de opdrachten geschiedt per perceel op grond van de economisch meest voordelige inschrijving. De economisch meest voordelige inschrijving wordt vastgesteld op basis van de beste prijs-kwaliteitverhouding.

Bron: Tenderned vrijdag 9 september 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/271668

 

 

1 thought on “Levering 2000 tijdelijke woningen asielstelsel – Rijksvastgoedbedrijf

  1. Flexibele wooneenheden lijken mij ook een goede oplossing om de doorstroom te bevorderen. Het aanvragen van een verblijfsvergunning kan immers een tijdje duren. Een tijdelijke oplossing bieden wordt hopelijk gemakkelijker.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *