Leveren van videobeelden ten behoeve van verkeersinformatie ( RWS CI) – Aanbestedingsnieuws

Leveren van videobeelden ten behoeve van verkeersinformatie ( RWS CI)

https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Harry van Reeken

In het programma File aanpak 2020 van Rijkswaterstaat is een project opgenomen (24/7 actuele verkeersinfo) waarin gestreefd wordt naar een verkeersinformatiedesk binnen de meldkamer van het Verkeerscentrum Nederland (VCNL) van waaruit meer en betere verkeersinformatie aan de weggebruiker verstrekt gaat worden. Het gaat daarbij om het rechtstreeks leveren van actuele Verkeer Informatie (VI) met duiding en handelingsperspectief. Ambitie is door het leveren van goede verkeersinformatie bij te dragen aan verminderde filedruk/betere doorstroming en verkeersveiligheid. Het verstrekken van livestream videobeelden aan weggebruikers van een aantal specifieke locaties langs rijkswegen in Nederland draagt bij aan deze ambitie.

Deze aanbesteding betreft het leveren van een Platvorm as a service (PAAS) oplossing ten bate van het verstrekken van videobeelden van 26 specifieke locaties langs rijkswegen in Nederland, met als doel de weggebruiker en VCNL medewerkers te voorzien van live videobeelden op een 20-tal specifieke wegvakken in Nederland, waaronder de A2 bij Vianen, de A4 Beneluxtunnel en A9 Rottepolderplein. De Videobeelden dienen te voldoen aan de systeemeisen die gesteld zijn in de ‘Vraagspecificatie Eisen’. De Videobeelden zijn onderdeel van het zogenoemde Dynamisch Verkeersmanagement systeem (DVM systeem). Het DVM systeem is de keten van systemen voor operationeel verkeersmanagement, die als gezamenlijk doel hebben het veilig, betrouwbaar en efficiënt afhandelen van verkeersstromen op delen van het Nederlandse hoofdwegennet.

De opdrachtnemer dient gedurende de looptijd van de opdracht een werkende Videobeelden platform aan RWS aan te bieden, waarbij Rijkswaterstaat op haar beurt de Videobeelden toont en bestuurt in Verkeerscentrum Nederland (VCNL) en streamt naar de Rijkswaterstaat verkeersinformatie website: https://rwsverkeersinfo.nl/.
De verantwoordelijkheid voor leveren van de Videobeelden middels een PAAS oplossing conform de ‘Vraagspecificatie Eisen’ (VSE) en ‘Vraagspecificatie Proces eisen’ (VSP), ligt gedurende de looptijd van de overeenkomst bij de opdrachtnemer.

De opdrachtgever is voornemens over te gaan tot het sluiten van een overeenkomst met één ondernemer die wordt aangegaan voor de looptijd van drie jaar met een, éénzijdig door Opdrachtgever uit te oefenen, optie tot verlenging van twee maal twee jaar onder gelijkblijvende voorwaarden. De beoogde ingangsdatum van de overeenkomst is 1 januari 2022.

Het criterium voor de gunning van de overeenkomst is de ‘economisch meest voordelige inschrijving met de beste prijs-kwaliteitsverhouding’.

Bron: Tenderned 15 februari 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/219587;

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *