Leveren van twee tractoren Assen – Aanbestedingsnieuws

Leveren van twee tractoren Assen

Foto: Pexels.com

De gemeente Assen heeft het voornemen een opdracht voor de levering van twee tractoren te verstrekken. Voor het aanbesteden van deze opdracht heeft de gemeente gekozen voor een Europese aanbesteding. Deze aanbesteding is gebaseerd op de Aanbestedingswet 2012, laatst gewijzigd 1 juli 2016. Deze aanbesteding is verdeeld in twee verschillende percelen (perceel 1 en perceel 2). Hiervoor is gekozen omdat de betreffende tractoren andere werkzaamheden zullen uitvoeren en dus van elkaar kunnen verschillen.

De scope van de opdracht voor beide percelen betreft de levering van één tractor per perceel voor de gemeente Assen. De gemeente Assen zal het onderhoud aan de tractoren zelf uitvoeren. De scope is dan ook te beperken tot een initiële levering. Onderstaand wordt kort beschreven waar de tractoren voor ingezet zullen worden. De exacte werkzaamheden en het materieel waar de tractoren mee moeten
kunnen werken staan vermeld in de bijlagen.
Tractor perceel 1: Specifieke werkzaamheden tractor:

 • Transportwerk in combinatie met 24-tons containercarrier, bestaande uit afval rijden en/of grond/zand transporten.
 • Het maaien met klepelmaaier.
 • Het losmaken van recreatiestranden met behulp van een triltandcultivator.
 • Het bewateren van bomen en beplanting met behulp van een watertank.
 • Inzet tijdens winterse gladheidsbestrijding: het gaat hier om het geautomatiseerd strooien van zout vanaf een zoutstrooier op de eerder genoemde containercarrier in combinatie met sneeuwschuiven. 
 • Overige werkzaamheden, zoals bijvoorbeeld: lostrekken van vrachtwagens en/of grasmaaiers, het omtrekken van bomen. 

 

Tractor perceel 2: Specifieke werkzaamheden tractor:

 • Het versnipperen van bomen en snoeiafval met een snippercombinatie.
 • Maaiwerkzaamheden met klepelmaaier.
 • Het losmaken van recreatiestranden met behulp van een triltandcultivator .
 • Het knippen van hagen met behulp van een hagenknipper voor op de trekker met aftakas aandrijving in combinatie met bladblazer
 • Het bewateren van bomen en beplanting met behulp van een watertank.
 • Inzet tijdens winterse gladheidsbestrijding: het gaat hier om het geautomatiseerd strooien van zout vanaf een aanhangstrooier in combinatie met sneeuwschuiven.
 • Overige werkzaamheden, zoals bijvoorbeeld: Het frezen van boomstobben met behulp van een gehuurde stobbenfrees.

De gemeente kiest ervoor om de uitvraag functioneel te specificeren. Inschrijver biedt de tractor aan die volgens hem het meest geschikt is voor de beschreven werkzaamheden, binnen de gestelde kaders, met de beste prijs-kwaliteitsverhouding. 

De gemeente organiseert een schouw voor potentiële inschrijvers. De tractoren dienen te kunnen werken met het materieel zoals in beeld gebracht in ‘Bijlage: Werkomschrijving I’ en Bijlage: Werkomschrijving II’ bij de aanbestedingsdocumenten.  De gemeente heeft inzicht gegeven in het materieel door middel van de foto’s, maar biedt de inschrijver ook de gelegenheid om zelf het materieel te komen bekijken. Inschrijvers hebben
de kans om tot een dag voor het indienen van de offertes te komen schouwen. Op deze manier zorgt gemeente ervoor dat inschrijver zoveel mogelijk tijd heeft om nodige informatie op te halen bij de schouw. Inschrijver dient hierbij wel rekening te houden met de data van de nota’s van inlichtingen. Indien inschrijver vragen wil stellen n.a.v. de schouw, dan is het de verantwoordelijkheid van inschrijver om de schouw tijdig en voor de nota’s van inlichtingen in te plannen. Het is toegestaan om meerdere malen te komen schouwen. In verband met COVID-19 heeft inschrijver de mogelijkheid om één iemand aan te melden voor de schouw. De aanmelding vindt plaats via de berichtenmodule van TenderNed. Naar aanleiding van de aanmelding zal de gemeente contact opnemen met inschrijver om het definitieve tijdstip vast te stellen.

De gemeente is van mening dat een praktijktest onmisbaar is bij het selecteren van de juiste tractor. Om deze reden is ervoor gekozen om dit op te nemen als gunningscriterium. Om de druk op de inschrijvers te verlichten, worden alleen inschrijvers uitgenodigd die nog kans maken op gunning van de opdracht. Na het beoordelen van de schriftelijke omschrijving van de tractor, wordt in combinatie met de prijs een tussenstand opgesteld door de inkoopadviseur. Iedere inschrijver die door de afgelegde praktijktest nog een kans maakt op gunning, wordt vervolgens uitgenodigd.

De inschrijver dient in staat te zijn de tractoren uiterlijk op de volgende data te leveren:
– Perceel 1: 31 december 2021
– Perceel 2: 31 december 2021

Bovenstaande data gelden als uiterlijke leverdata. Inschrijver dient in zijn beantwoording op het subgunningscriterium aan te geven op welke datum hij kan leveren. De datum aangeleverd door inschrijver is een hard gegeven.

Bron: Tenderned 7 december 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/213692

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *