Bizob koopt software anonimiseren bij TM7 Apeldoorn – Aanbestedingsnieuws

Bizob koopt software anonimiseren bij TM7 Apeldoorn

Laatst geupdate op augustus 13, 2021 door redactie

Vanaf 1 januari 2021 gaan de Brabantse omgevingsdiensten ODBN, ODZOB en OMWB werken met dezelfde software-oplossing voor anonimiseren. Hiermee hebben zij de nodige instrumenten in handen om te voldoen aan de openbaarmaking van gegevens. Daarmee zijn zij ook voorbereid op de komst van de Wet open overheid (Woo) die de Wet Openbaarheid van Bestuur (Wob) vervangt.

©Rijksoverheid 2020

Het initiatief kwam van een omgevingsdienst die gewobt was voor grootschalig bodemonderzoek. Er werd een gezamenlijke inkooptraject ingezet .Functionarissen Gegevensbescherming van de omgevingsdiensten vormden samen een inkoopteam. Het inkoopteam begon met een markconsultatie. Hieruit bleek dat functioneel specificeren de beste kans gaf op een goed passende oplossing. Er werd gekozen voor een meervoudige onderhandse aanbesteding en er werden vier partijen uitgenodigd. Drie daarvan dienden uiteindelijk een inschrijving in en demonstreerden hun oplossing. Hiermee konden de inschrijvers 50% van de punten voor kwaliteit halen. Overige criteria waren de verwerkingssnelheid en capaciteit van de tool (30 punten) en een implementatieplan (20 punten).

TM7 uit Apeldoorn in combinatie met BM Consultants uit Soesterberg won de opdracht. De overeenkomst heeft een looptijd van 2 jaar, met de mogelijkheid om met 1 jaar te verlengen. Omdat de ontwikkelingen op het gebied van anonimiseringssoftware razendsnel gaan is er bewust gekozen voor deze korte looptijd. Het gehele traject heeft het inkoopteam veel inzicht gegeven in tot dan toe onbekende materie. Het inkoopteam maakte kennis met geavanceerde technieken om privacygevoelige informatie in teksten te herkennen.

De tools boden duidelijk verschillende opties voor laatste controles. Bijzonder interessant was het zelflerend vermogen van de tools. Door deze ingebouwde “intelligentie” leidt de verwerking van soortgelijke documenten tot een steeds beter resultaat. Het werd het inkoopteam ook snel duidelijk wat het belang is van een goede OCR-laag. Optical Character Recognition is de techniek die ervoor zorgt dat getypte en geschreven teksten door de software als woorden worden herkend. Tools die de OCR-laag vervingen, waren beter in staat de te anonimiseren woorden uit de documenten te halen.

Bizob’s leermoment lag in de prijsuitvraag. Het inkoopteam heeft in de aanbesteding prijzen opgevraagd en gewogen op basis van verschillende indicaties van het jaarlijks te anonimiseren aantal pagina’s . Dat was nodig omdat de aanbieders verschillende prijsmodellen hanteren, variërend van licentiemodellen met vaste kosten tot pay-per-use constructies met staffelkortingen. De methode om de inschrijfprijs te bepalen werkte goed, maar vergde in de praktijk wel wat omrekenwerk. Er is nu gekozen voor een constructie waarbij de drie omgevingsdiensten jaarlijks een deel van de kosten vooruit betalen en de werkelijke kosten per halfjaar verrekend worden.

Bron: Bizob, 25 november 2020

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *