Leveren van kerstbomen Rotterdam – Aanbestedingsnieuws

Leveren van kerstbomen Rotterdam

Foto: Opzoomermee.nl

Rotterdammers hebben vaak goede ideeën voor hun straat, buurt of wijk. Ideeën waarvoor men ook zelf de handen uit de mouwen wil steken. Om deze reden is de Stichting Opzoomer Mee Rotterdam in het leven geroepen. Zij heeft als taak het ‘Opzoomeren’ in Rotterdam levend te houden, het belang ervan in stad en land uit de dragen en straten en hun initiatieven te
ondersteunen. De stichting wordt gesubsidieerd door de gemeente Rotterdam in het kader van stedelijk welzijn en in het kader van de uitvoering van de beleidsregel bewonersinitiatieven. Daarbij worden de drie volgende doelstellingen nagestreefd:
• Te stimuleren dat Rotterdammers in onderlinge samenwerking eigen initiatieven nemen om hun straat/buurt/stad schoner, veiliger en socialer te maken;
• Te bevorderen dat de overheid bewonersinitiatieven met open armen verwelkomt en die initiatieven zorgvuldig, goed en snel faciliteert met middelen, informatie, dienstbetoon en waardering en dat de overheid op deze initiatieven voortbouwt om
van Rotterdam een leefbare stad te maken;
• Het bevorderen van een democratische stadscultuur in Rotterdam.

In de eerste of tweede week van december worden traditiegetrouw kerstbomen geplaatst in diverse buurten. De bewoners zijn verantwoordelijk voor de aankleding en verlichting van de kerstboom. De stichting Opzoomer Mee en de gemeente Rotterdam beogen met het uitleveren van deze kerstbomen om de sociale contacten in de buurten te stimuleren.

De (directe) aanleiding voor deze Europese aanbestedingsprocedure is het per 31 oktober 2022 expireren van de huidige raamovereenkomst voor het leveren van kerstbomen. Gezien de voorbereidingstijd zal de levering van kerstbomen voor dit jaar nog wel gedaan worden door de huidige opdrachtnemer. Tot de scope van de Opdracht behoort het leveren van Abies Nordmanianna kerstbomen. Deze kerstbomen dienen circa 6 tot 7 meter hoog te zijn en afgezaagd te worden afgeleverd. Tevens moet de stam voor 50 cm vrij zijn van takken.

Deze opdracht heeft samengevat betrekking op het op afroep en naar behoefte leveren van Abies Nordmanianna kerstbomen. De aanbestedende dienst beoogt derhalve met deze opdracht om één leverancier te contracteren voor de levering van kerstbomen, in de vorm van nadere opdrachten, tegen de in de aanbesteding genoemde voorwaarden. Het geschatte aantal te leveren kerstbomen bedraagt circa vijfhonderd stuks op jaarbasis. Dit aantal is gebaseerd op de afname van de stichting Opzoomer Mee van de afgelopen jaren. Bovengenoemde bedragen en/of aantallen zijn slechts ter indicatie. U kunt als ondernemer aan deze schatting geen rechten ontlenen. De begindatum van de Raamovereenkomst ligt naar verwachting op 1 januari 2023. De initiële looptijd van de raamovereenkomst is twee jaar, waarna de raamovereenkomst maximaal tweemaal verlengd kan worden voor de duur van één jaar. Na afloop van deze looptijd eindigt de raamovereenkomst van rechtswege. De selectie vindt plaats op basis van minimumeisen en het overkoepelend gunningscriterium EMVI (Economisch Meest Voordelige Inschrijving) en het specifieke gunningscriterium ‘Laagste prijs’.

Bron: Tenderned vrijdag 19 augustus 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/269944

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *