Omleidingen en evenementen 2023-2024 Gouda – Aanbestedingsnieuws

Omleidingen en evenementen 2023-2024 Gouda

Foto: Pexels.com

De gemeente Gouda is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte van Gouda. Om de openbare ruimte in goede staat te houden, worden in opdracht van de gemeente continu op kleine en grote schaal werkzaamheden uitgevoerd. De verkeerscirculatie dient tijdens deze werkzaamheden doorgang te vinden. Hiertoe worden onder andere verkeersomleidingen ingesteld. Daarnaast worden in de gemeente Gouda het gehele jaar door grote en kleine publieksevenementen georganiseerd. Grote bekende evenementen zijn bijvoorbeeld Gouda Kaasmarkt, Goudse Keramiekdagen, Gouda bij Kaarslicht en de Goudse IJsbaan. De gemeente hecht veel waarde aan een vloeiend verloop van de
evenementen. Dit vraagt om een uitstekende samenwerking tussen de gemeente en partijen die ondersteunende werkzaamheden verzorgen. Voor werkzaamheden met betrekking tot onder andere verkeersomleidingen, verkeersmaatregelen en plaatsing van tijdelijke (fietsparkeer)voorzieningen wenst de gemeente Gouda een proactieve, alerte partij te contracteren die de focus heeft op een uitstekende samenwerking. Hierbij is het de insteek van de gemeente om zoveel mogelijk de werkzaamheden over te laten aan de opdrachtnemer, waarbij een goede balans tussen het ontzorgen van en het houden van regie door de gemeente het streven is.

De aan te besteden opdracht “Raamovereenkomst Omleidingen en evenementen 2023-2024” bestaat in hoofdzaak uit:
• Opstellen verkeersmaatregelenplannen t.b.v. uitvoeringswerkzaamheden;
• Het toepassen van verkeersmaatregelen t.b.v. omleidingen;
• Actief bijwonen van overleggen met betrekking tot evenementen;
• Coördineren en verzorgen ondersteunende werkzaamheden bij evenementen;
• Verzorgen nul- en eindopnames bij evenementen, inclusief het opstellen van processen verbaal van opnames;
• Verzorgen van opslagruimte voor divers materiaal van de gemeente Gouda.

De opdracht wordt aanbesteed voor een periode van twee jaar. De opdrachtgever heeft het recht om de opdracht tweemaal met één jaar te verlengen. De opdrachtgever stelt de opdrachtnemer uiterlijk drie maanden voor het aflopen van de opdracht schriftelijk in kennis van het besluit om de opdracht wel of niet te verlengen. De maximale waarde van deze raamovereenkomst bedraagt €1.125.000,-. Bij het eerder bereiken van de maximale waarde dan waarin de maximale looptijd voorziet, zal de raamovereenkomst ophouden te bestaan. De beoordeling geschiedt op basis van laagste prijs.

Bron: Tenderned vrijdag 19 augustus 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/269896

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *