Leveren uitrukkleding Veiligheidsregio Kennemerland – Aanbestedingsnieuws

Leveren uitrukkleding Veiligheidsregio Kennemerland

Voorbeeld van uitrukkleding (Brandweer Eindhoven). Foto: ©ZAZ 2018

Momenteel zijn er binnen de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) circa 700 stuks uitrukkleding in gebruik en is er een voorraad van ca. 500 stuks uitrukkleding. Deze uitrukkleding heeft standaard maten en is niet op de man gemaakt. De huidige uitrukkleding is zwart van kleur en bestaat uit een hoge broek met bretels en een korte jas. Naast de repressieve inzetten wordt de uitrukkleding ook gebruikt bij realistische oefeningen (brand). Gezien de afschrijftermijn van de huidige uitrukkleding die in 2021 wordt bereikt en de nieuwe regels omtrent onder andere arbeidshygiëne is de VRK deze aanbesteding gestart voor
de verwerving van nieuwe uitrukkleding. Deze uitrukkleding moet voldoen aan de nieuwe regels omtrent veiligheid en hygiëne. Verder dient de uitrukkleding comfortabel, herkenbaar en functioneel te zijn.

Reinigen en repareren van de uitrukkleding vindt op dit moment bij een externe leverancier plaats. De overeenkomst met deze partij loopt af. De VRK wenst de doorlooptijden en de benodigde afstemming met verschillende leveranciers te minimaliseren en heeft daarom besloten het reinigen en repareren van de uitrukkleding onder de scope van de opdracht te brengen.
Het Programma van Eisen beschrijft de eisen en voorwaarden omtrent de te leveren uitrukkleding en het reinigen en repareren. 

Het doel van deze aanbesteding is om een raamovereenkomst te sluiten met één opdrachtnemer die de uitrukkleding levert, reinigt en repareert:
1. Conform alle gestelde wettelijke eisen, richtlijnen en normeringen.
2. Die optimale draagcomfort biedt, rekening houdend met:

a. invloeden van binnen -en buiten af (vocht en warmte);
b. gehanteerde maten / maatstelling;
c. bewegingsvrijheid (en gewicht);
d. aansluiting bij PBM’s (helmen, ademluchtmaskers).

3. Binnen de gestelde termijnen (levertijd).
4. Met een optimale levensduur en aandacht voor de volgende onderwerpen:

a. maatvastheid;
b. kleurvastheid;
c. beschermlaag van de kleding;
d. behoud striping (en zichtbaarheid).

De VRK gebruikt de Uitrukkleding onder andere ook voor realistische oefeningen (brand). De Uitrukkleding dient geschikt te zijn voor deze (mogelijk) hoge belasting (bijv. de flashover container).

De initiële looptijd van de raamovereenkomst bedraagt vier jaar. De raamovereenkomst kan door de VRK aansluitend drie keer met telkens één jaar worden verlengd. De VRK deelt de opdrachtnemer uiterlijk drie maanden voor het aflopen van de geldende looptijd schriftelijk mee of de Raamovereenkomst wordt verlengd.

De VRK is op zoek naar een opdrachtnemer die in staat is tot het leveren, reinigen en repareren van uitrukkleding ten behoeve van de repressieve dienst van de VRK. Het betreft de gefaseerde levering van ca. 1.300 stuks uitrukkleding, d.w.z. een uitrukbroek met een uitrukjas, in 2021. Daarna volgt aan jaarlijkse vervanging ca. 20 stuks te leveren uitrukkleding.
De exacte invulling van de gefaseerde levering in 2021 wordt na opdrachtverstrekking in onderling overleg tussen opdrachtgever en opdrachtnemer nader bepaald. Gunning van de opdracht zal plaatsvinden op basis van het gunningscriterium ‘de economisch meest voordelige inschrijving’ op basis van ‘de beste prijs-kwaliteitsverhouding’.

Bron: Tenderned 18 januari 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/217039

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *