Leveren & plaatsen speeltoestellen – Edam-Volendam – Aanbestedingsnieuws

Leveren & plaatsen speeltoestellen – Edam-Volendam

Foto: Pixabay

In de gemeente Edam-Volendam liggen momenteel  honderdtwintig formele speelplekken die in het beheer van de gemeente zijn. Hiervan liggen er honderd in Edam en Volendam en zijn twintig speelplekken verspreid over de kernen van Zeevang (waarvan twaalf in Oosthuizen). Op deze speelplekken staan circa vierhonderdtien speeltoestellen. De geraamde opdrachtwaarde bedraagt ongeveer €80.000,- euro op jaarbasis. Dit bedrag is indicatief, hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. Het inrichten van de speelplekken van start tot oplevering is de totale verantwoordelijkheid van opdrachtnemer. De speelplekken dus volledig gebruiksklaar, netjes opgeruimd opleveren. Inclusief aansluitingen op de omgeving en terrein gebruikt bij de uitvoering. Als vanzelfsprekend voldoen de geleverde speel-, sporttoestellen aan alle recent geldende NEN-normen. De opdracht bestaat uit:

  • Speeltoestellen van traditioneel hout, kunststof/ metaal en natuurlijk hout (geschikt voor natuurlijk spelen).
  • Traditioneel hout: Speelplekken met speeltoestellen die voor minimaal 60% bestaan uit traditioneel, strak bewerkt hout.
  • Natuurlijk hout: (Speelplekken met speeltoestellen die voor minimaal 60% bestaan uit natuurlijk gevormd hout.
  • Kunststof: Speelplekken met speeltoestellen die voor minimaal 60% bestaan uit kunststof.
  • Metaal: Speelplekken met speeltoestellen die voor minimaal 60% bestaan uit metaal, aangevuld met ander vandalismebestendig materiaal. Inclusief voetbaldoelen, basketbalpaal, enz.

Opdrachtnemer dient al het werk uit te voeren, waaronder:
• Maken van inrichtingsvoorstellen (ontwerp) voor een speelplek;
• Leveren en plaatsen van speeltoestellen;
• Leveren van onderdelen van/voor bestaande speeltoestellen;
• Afwerken, opruimen. De locatie netjes achterlaten;
• Aanleveren opleverdossier (logboek, garanties, revisie, V&G dossier, etc.);

Het opnemen, afvoeren en storten van de oude speelplekinrichting wordt door de gemeente in eigen beheer gedaan. Opdrachtgever heeft het voornemen om, tijdens de looptijd van deze raamovereenkomst, één tot twee velden in te richten met sporttoestellen in plaats van speeltoestellen. Aan geselecteerde gecontracteerde opdrachtnemers zal worden gevraagd of zij deze, indien nodig via doorlevering of onderaanneming, kunnen leveren & plaatsen. Onder sporttoestellen wordt verstaan; toestellen voor in de openbare ruimte, op het gebied van sport- en speltoepassingen. Het betreft onder andere trimtoestellen,
bootcamp toestellen, outdoor fitness, calisthenics en multisport(-kooien).

Opdrachtgever streeft ernaar om in de preselectie alle gecontracteerde opdrachtnemers aan bod te laten komen door evenredig wisselende opdrachtnemers te kiezen. Er wordt geen afnamegarantie gegeven. Ook behoudt de gemeente zich het recht voor bijzondere of specifieke speel- en of sporttoestellen die niet worden aangeboden door de opdrachtnemer buiten de werking van de raamovereenkomst af te nemen.

De raamovereenkomst gaat in op 1 november 2022 en kent een initiële duur van twee jaar met tweemaal de stilzwijgende eenzijdige verlengingsoptie van één jaar. De procedure die van toepassing is op deze offerteaanvraag is een Europese openbare aanbesteding. Doel van deze Europees openbare aanbesteding is het afsluiten van maximaal vijf raamovereenkomsten. Gunnen gebeurt op basis van beste prijs-kwaliteitsverhouding (BPKV).

Bron: Tenderned zaterdag 9 juli 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/266675

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *